Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rektor: Viktigt för ledare att kunna ta obekväma beslut

Porträtt av man
– Drömmen som ledare är att kunna sprida energi och en känsla av att allt är möjligt, säger Torbjörn von Schantz och tillägger att man får vara nöjd om man lyckas med det någon gång ibland. Foto: Gunnar Menander

Rektor Torbjörn von Schantz är övertygad om att ledarskapet vid universitetet är en ödesfråga.
– Om vi uppfattas som oförmögna att fatta obekväma beslut är risken att vi får se samma förändring här som på andra ställen till exempel i Danmark – att det kollegiala ledarskapet ersätts av ett renodlat New Public Management.

Ett exempel är den oro som uttrycks i organisationen för hur fördelningen av pengar kommer att fördelas om Strut införs. Ett av förslagen i utredningen Strut innebär ökade basanslag för lärosätena och att pengarna inte längre ska vara öronmärkta för forskning eller utbildning. Detta har väckt oro i organisationen (se artikel sidan 6).

– Ibland blir jag modstulen i debatten, det finns inte tillit överallt till att vi klarar av att fördela resurserna på ett klokt sätt – det är ett ledningsproblem, säger Torbjörn von Schantz.

Tror på det kollegiala ledarskapet

Han tror på det kollegiala ledarskapet, och har själv varit både prefekt, dekan, prorektor och rektor och hävdar att idag tar dekanerna mer ansvar för hela universitet. På så sätt menar han att ledarskapet har utvecklats positivt.

– Det går framåt och det är en stor förändring mot när jag själv var dekan. Då var till exempel fakulteternas myndighetskapital dynamit i dekanrådet och man höll på sitt, säger han.

Den nya tvärvetenskapliga forskarskolan Agenda 2030 är ett exempel på en satsning som nu görs med myndighetskapital och med dekanernas stöd. Andra exempel är samverkansinitiativen och diskussionen som förs om liberal arts, olika vägar att bredda den akademiska allmänbildningen för universitetets studenter.

– Men fortfarande är vår akilleshäl att vi är dåliga på att prioritera ned. Istället för att prioritera om sitter vi och väntar på nya pengar.

”Strategiska satsningar” talas det om i de flesta ledningsgrupper. Många vill prioritera upp – men inte ned, åtminstone inte i sin egen verksamhet. Som rektor önskar Torbjörn von Schantz att prefekter, dekaner och chefer i administrationen orkar ta fler tuffa beslut om nedskärningar – om det är det bästa för organisationen som helhet.

– När jag funderar på att backa inför ett jobbigt beslut, så rannsakar jag mig själv – är det bästa beslutet att backa eller ger det bara minst problem? Och så får jag ta nya tag om det inte är det bästa, säger han.

Viktigt att stötta cheferna

Men att som prefekt, dekan eller administrativ chef orka försvara eller åtminstone förklara beslut som på hemmaplan kanske leder till att ett ämne läggs ned eller att pengar, tjänster eller populära arbetsuppgifter försvinner – det kräver sin ledare.

– Det kan vara fruktansvärt obehagligt och det är viktigt att vi inte lämnar cheferna ensamma i den stunden, säger Torbjörn von Schantz och minns hur det kunde vara som prefekt eller dekan.

Som rektor har han bättre stöd med en ledningsgrupp som han själv delvis har fått välja, och det har gjort skillnad vid svåra rektorsbeslut.

– Utvecklande arbete med ledningsgrupper ligger mig varmt om hjärtat, och vi har arbetat mycket med vår egen grupp, säger Torbjörn von Schantz.

Tre sätt att bli chef

På LU finns det tre sätt att bli chef på: akademiska ledare väljs, administrativa chefstjänster utlyses i vanlig ordning och forskargruppschef blir man ofta på köpet – om man lyckas få ett stort anslag som ger möjlighet till anställningar. Vardagen ser mycket olika ut för chefer vid universitetet, vissa chefar på heltid medan andra bara har en liten del av i sin tjänst till chefskapet.

Sedan i mars i år finns det nya riktlinjer för chefer vid universitetet som gör tydligt att varje chefsuppdrag, oavsett omfattning, består av tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. De nya riktlinjerna finns för att göra förväntningarna på chefer tydligare och blir grunden till det fortsatta arbetet med att utveckla chefsstödet.

– Det är ett utmärkt initiativ att samla allt stöd för chefer i en plattform och att utveckla ledarskapskurser som fler har möjlighet att gå, säger Torbjörn von Schantz och hänvisar till sektionen HR:s satsning som bland annat tar avstamp i intervjuer med prefekter och forskargruppsledare (se artikel nedan).

Förändrad syn på ledarskap

Förr var det vanligare att man blev prefekt trots att det inte var något man egentligen önskade utan snarare för att ”det var min tur att göra en insats”. Idag menar Torbjörn von Schantz att synen på ledarskap långsamt har förändrats, att det finns ett äkta intresse hos fler. Och att det är viktigt att leta efter framtidens ledare bland lagspelarna.

– Vi måste ha ögonen öppna för de som inte bara tänker på sig själva, utan ställer upp för andra. De som har kollektiv förmåga – det är de ledarna vi behöver.

 

 

 

 

Rektors tankar om ledarskap

De nyblivna chefer vid LU som väljer att gå kursen ”Ny som ledare” träffar rektor som brukar berätta öppenhjärtigt om sina erfarenheter som ledare. Här är några av hans tips.

  • Se helheten – tänk på vad som är det bästa för helheten i organisationen även om det inte alltid är bekvämt.
  • Ha så tunt skal som möjligt är viktigt. Att visa sig sårbar är inget svaghetstecken, och ingen motsats till att kunna vara tuff när det behövs.
  • Lyssna och förstå. För mig är det nog min starka sida, samtidigt som jag borde bli ännu bättre på det. Ibland har jag fått höra att jag inte lyssnar – men då kan det ju vara så att jag faktiskt har lyssnat – men dragit andra slutsatser.
  • Skaffa dig energi! Det gäller att komma på vad som funkar och fylla på. Jag hittar energi på jobbet genom möten med människor. Återhämtning får jag med familjen och på landet i Blekinge.
  • Se styrkorna i varje människa och var nyfiken – både på vad de gör och vem de är.
  • Ifrågasättande hör till. Se det som positivt att människor på universitetet är intelligenta, verbala – och kritiska.