Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så kan immunsystemet kontrolleras

dendritisk cell

En forskargrupp på Lunds universitet har lyckats programmera om mänskliga bindvävsceller till immunceller. Processen är snabb och effektiv och det första beviset på hur immunsystemet kan kontrolleras genom direkt omprogrammering. Fyndet öppnar upp möjligheten till fler strategier för målsökande immunterapier mot cancer. Studien som publiceras i Science Immunology har letts av forskaren och Wallenberg Molecular Medicine Fellow Filipe Pereira.

Våra dendritiska celler fungerar som immunsystemets vaktposter och är specialiserade celler i kroppens blodbildande organ. Deras uppgift är att skanna våra vävnader efter främmande partiklar och sluka smittoämnen som bakterier, virus eller cancerceller. Därefter bryter de ner partiklarna i mindre bitar, kända som antigen, och presenterar dem på cellytan för immunförsvarets mördarceller (t-celler). På så vis lär sig mördarcellerna vilka smittoämnen och cancerceller som de ska söka upp och döda.

Men cancer kan påverka de dendritiska cellerna så att de går förlorade eller blir dysfunktionella. Vi behöver därför hitta nya sätt att omprogrammera andra celler till att bli immunceller med samma kapacitet som de ”naturliga” dendritiska cellerna. Forskargruppen i Lund har nu för första gången lyckats identifierat tre viktiga protein (Pu.1, Irf8 och Batf3) som krävs för att byta identitet på mänskliga bindvävsceller så att de istället blir dendritiska celler.

– Ur ett vävnadssnitt från huden kan vi omprogrammera och odla fram miljoner av dendritiska celler – en process som tar endast åtta dagar, säger Filipe Pereira, forskargruppschef som har lett studien.

Fyndet öppnar upp för att utveckla nya strategier för immunterapi för blodcancer och vissa andra cancerformer än de behandlingar som är tillgängliga idag. Att bättre förstå de mekanismer som avgör immuncellers identitet och hur man med den kunskapen kan programmera om andra celltyper till dendritiska celler är alltså terapeutiskt mycket attraktivt, menar Filipe Pereira.

Bild på Fyra av forskarna bakom studien. Fr vä:  Fábio F. Rosa, Cristiana F. Pires, Filipe Pereira och Alexandra G. Ferreira. Foto: Ingemar Hultquist.
Fyra av forskarna bakom studien. Fr vä: Fábio F. Rosa, Cristiana F. Pires, Filipe Pereira och Alexandra G. Ferreira. Foto: Ingemar Hultquist.

– I vår studie har vi visat att omprogrammerade celler har samma förmåga att effektivt fånga och presentera antigen för mördarceller på samma sätt som ”naturliga” dendritiska celler gör. Med den här processen så kan vi snabbt skapa stora mängder immunceller från patientens bindvävsceller och därmed slippa risker med avstötning.

Forskarna kan även målstyra de framodlade dendritiska cellerna genom att presentera rätt antigen för dem i ett provrör, för att därefter återinsätta cellerna i patienten. De framodlade cellerna kommer då att söka sig till lymfkörtlarna där sedan interaktionen med mördarcellerna sker.

– Det händer ofta att tumörer har genomgått en mängd mutationer under sin tillväxt, vilket gör den svårare för de dendritiska cellerna att identifiera dem som ett hot. I framtiden vill vi prova att injicerar de tre omprogrammerande proteinerna rakt in i tumören för att tvinga den att presentera tumörspecifika antigen. Detta kommer förhoppningsvis aktivera mördarcellerna och därmed eliminera tumören , avslutar Filipe Pereira.

Studien har finansierats med stöd av Knut and Alice Wallenbergs Stiftelse, Cancerfonden, Crafoordska stiftelsen, Vetenskapsrådet och Foundation for Science and Technology (FCT).

 

Forskarna grundar nu bolaget Asgard Therapeutics tillsammans med LU Holding, Lunds universitets holdingbolag, för att utveckla innovationen vidare mot läkemedel.

 

Åsa Hansdotter

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.