Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Savanner bromsar klimatförändringar

Torra buskmarker
Region med torra buskmarker i Australien. Foto: Luciana Porfirio

Tropiska regnskogar har länge ansetts vara jordens lungor eftersom de i störst utsträckning tar upp koldioxid från atmosfären. Nu har forskare från Lunds universitet lett en världsomspännande studie som visat att även savanner och torra buskmarker spelar en avgörande roll i den globala kolcykeln. Detta genom att dominera variationer och ökningen i det globala koldioxidupptaget, en stor omfördelning av jordens funktioner.

Koldioxid finns naturligt i atmosfären, men är också den beståndsdel i luften som i störst grad påverkas av mänsklig aktivitet, särskilt vid förbränning av fossila bränslen och avskogning i tropikerna. I en internationell studie har Anders Ahlström, forskare vid Lunds universitet och Stanford University, och hans kollegor nu visat att även de torkkänsliga ekosystemen som fyller övergångszonen mellan regnskog och öken spelar en avgörande roll för den globala kolcykeln och klimatet.

– Förståelse av vad som styr dagens trender och variabilitet ger oss en bild av hur kolcykeln kan förändras i en varmare värld och om naturen kommer påskynda eller bromsa klimatförändringarna som har skapats av människor, säger Anders Ahlström.

Tropiska regnskogar växer fortfarande mest och tar upp mest koldioxid från atmosfären, men de är inte huvudansvariga för globala mellanårsvariationer. Istället visar forskarna att det är stora torra områden, savanner och buskmarker, som dominerar koldioxidvariationerna som har observerats i atmosfären.

– Kanske ännu mer förvånande är att ökningen av upptaget av koldioxid över tid, trenden, där landbaserade ekosystem tillsammans har tagit upp runt en tredjedel av alla koldioxidutsläpp från mänsklig aktivitet sedan 1960-talet också domineras av dessa sydliga savanner och buskmarker, säger Anders Ahlström.

Att vi måste bevara regnskogarna har varit känt länge, men i och med denna studie visar forskarna att mer kraft måste läggas på att förvalta och bevara även de torra områdena i världen.

– Detta innebär att världens savanner och torra buskmarker kommer att bli ännu viktigare i framtiden när klimatförändringarna och extremväder ökar i en varmare värld, säger Josep G Canadell, forskare från Canberra i Australien och föreståndare för Global Carbon Project. Dessa områden kommer att bli en kraft att räkna med i hur vår värld formas utifrån rådande förutsättningar, säger han.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

Kolsänkan

Växtligheten runtom på jorden bromsar ökningen i koldioxidkoncentrationer när den genom bladens fotosyntes årligen tar upp en stor del av atmosfärens halter av koldioxid. En nästan men inte fullt lika stor mängd koldioxid släpps ut igen genom livsprocesser, så kallad respiration, samt utsläpp från naturliga bränder. Skillnaden mellan upptag och utsläpp över hela jorden motsvarar mer än en fjärdedel av den koldioxid som tillförs atmosfären genom mänskliga utsläpp. Denna så kallade kolsänka är en viktig ekosystemtjänst som bromsar klimatförändringarna i hela världen. Koldioxid som tas upp av savanner och buskmarker hjälper till att upprätthålla kolsänkan.

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.