Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sju nya ledamöter i Lunds universitets kulturråd

Foto på skulptur och barnfot
Skissernas museum är en av Lunds universitets publika verksamheter Foto: Emma Krantz

Sju nya ledamöter tar plats i Lunds universitets kulturråd från årsskiftet 2022. De har tillsammans stor erfarenhet av leda och utveckla kulturverksamheter inom ett brett område – från konst, litteratur och musik till film och spelutveckling.

-Vi är oerhört glada för den breda kompetens och expertkunskap som utgör Kulturrådet. Sammansättningen av de externa ledamöterna speglar väl universitetets bredd på kulturverksamheter och det ska bli väldigt inspirerande att få dela erfarenheter och tankar med dem, säger vicerektor Ann-Kristin Wallengren med ansvar för bland annat de publika kulturverksamheterna vid Lunds universitet.

Lunds universitet har en omfattande kulturverksamhet som spänner över alla discipliner. Dels finns utbildning och forskning inom bl.a. konst, musik, teater, film och litteratur, dels har universitetet ett flertal museer och samlingar med stora kulturella värden. Flera utställningar och konserter för allmänheten anordnas årligen i universitetets regi.


-Vi vill inte bara förvalta universitetets kulturella kapital utan även verka för att stärka det nationella och det regionala kulturlivet. För det krävs samverkan med övriga kulturinstitutioner i samhället, säger Ann-Kristin Wallengren.


Kulturrådet vid Lunds universitet inrättades 2015. Sedan dess har det bidragit till att utveckla universitetets samverkan inom konst- och kulturområdet och till den kulturstrategi som antogs 2018 men också till att kulturverksamheterna har synliggjorts.

Framöver är ambitionen att ännu tydligare att stärka och öka synligheten för universitetets konstnärliga och kulturinriktade verksamheter samt placera universitetet i den samtida kulturdebatten.

-Vi vill dessutom fördjupa kunskapen om de konstnärliga och kulturella områdenas betydelse för innovation. Den kunskapen behövs internt på universitetet men vi vill även bidra till att denna kunskap sprids i samhället i stort, säger rektorsråd Anna Lyrevik med särskilt ansvar för konst- och kulturfrågor.

Kulturrådets externa ledamöter 2022-2024 är:
Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd (sittande)
Suzi Ersahin, verksamhetschef Alma-priset
Karin Karlsson, programchef Malmö Live
Michael Matz, seniorrådgivare Nordiska rådets sekretariat
Marcus McKinley, Global Co-creation Manager IKEA
David Polfeldt, tidigare VD Massive Entertainment
Anna Serner, tidigare VD Svenska Filminstitutet
Biljana Topalova-Casadiego, museichef Malmö museer

FAKTA:
Rådet har till uppgift att:
- vara inspirationspart och ett rådgivande organ i rektors strategiska arbete för universitetets kultursamverkan
- bidra till att synliggöra universitetets roll i, och för, kulturen.

Kulturrådet inrättades 2015 och leds av rektor. Det består förutom av externa ledamöter även av den eller de vicerektorer som rektor utser. Mandatperioden är tre år för alla ledamöter utom för studentrepresentanten som sitter på ettårsmandat.