Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Små jordgubbar efter att bin fått i sig bekämpningsmedel från raps

Vildbi som flyger mot rapsblomma.
Rödmurarbi på väg mot rapsblomma. Foto: Albin Andersson

Vildbin som får i sig växtskyddsmedlet klotianidin när de äter nektar från behandlad raps blir slöare. Dessutom blir jordgubbar som pollinerats av sådana bin mindre. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Bin och andra insekter är viktiga pollinerare av frukt- och bärblommor, inte minst av jordgubbar som blir större om de surrande smådjuren varit framme. Men hur jordgubbarnas tillväxt påverkas om bina fått i sig bekämpningsmedel inom gruppen neonikotinoider har hittills varit oklart. I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE har ett forskarlag i Lund gjort två nya upptäckter.

– Vi har studerat bin som fått i sig klotianidin, ett bekämpningsmedel som tidigare användes inom rapsodlingen för att få bukt med jordloppor. Vår studie tyder på att medlet gjorde bina långsammare och försämrade deras förmåga att pollinera jordgubbsblommorna, säger Lina Herbertsson, biologiforskare vid Lunds universitet.

Mindre jordgubbar

Hon och hennes kollegor vid Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatvetenskap använde sig av tolv utomhusburar där solitärbin fick samla föda från raps- och jordgubbsblommor. I hälften av burarna hade rapsen behandlats med klotianidin. De bin som hade tillgång till behandlad raps behövde längre tid än de andra bina för att besöka samma antal rapsblommor. När forskarna senare vägde jordgubbarna gjorde de en annan upptäckt. Det visade sig att bären som pollinerats av bin som ätit klotianidin vägde mindre än de andra gubbarna.

– Tidigare studier har visat att klotianidin påverkar vildbin negativt i fråga om födosökshastighet, utveckling och reproduktion. Våra resultat tyder på att det även kan försämra binas förmåga att pollinera jordgubbsblommor, säger Lina Herbertsson.

Liknande bekämpningsmedel

Samtidigt understryker hon vikten av att tolka resultaten med viss ödmjukhet.

– I vår studie hittade vi inte orsaken till att jordgubbarna vägde mindre. Och med bara en studie vet vi ännu inte hur generell effekten är.

EU beslutade 2018 att totalförbjuda användningen av klotianidin och två andra neonikotinoider i all frilandsodling. Trots att medlen inte längre används inom jordbruket i Europa menar Lina Herbertsson att de nya resultaten är viktiga eftersom de visar att bekämpningsmedel kan ha betydligt mer komplexa effekter än man först anar.

– Även om klotianidin nu är förbjudet så har andra medel som påverkar insekternas nervsystem på ett liknande sätt börjat användas. Det är därför av yttersta vikt att gå vidare med den här forskningen och undersöka om också de har negativa effekter på bins beteende och pollinering, säger Lina Herbertsson.

Studien publiceras i tidskriften PLOS ONE: ”Seed-coating of rapeseed (Brassica napus) with the neonicotinoid clothianidin affects behaviour of red mason bees (Osmia bicornis) and pollination of strawberry flowers (Fragaria × ananassa)”

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.