Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Smartare bruk av bilddata ska bereda väg för säkrare läkemedel - samarbete mellan Lunds universitet och Truly Labs

Forskare vid Lunds universitet ska tillsammans med Medicon Village-baserade Truly Labs inom några år utveckla nya produkter som främjar framtagandet av säkra läkemedel. Innovativ användning av bilddata ska bidra till att minska riskerna för biverkningar på lungorna – ett stort problem i läkemedelsutveckling.

Samarbetet är en del av ett europeiskt konsortium med namnet TRISTAN  (Translational  Imaging in Drug Safety Assessment) som består av totalt 21 europeiska företag och lärosäten. Konsortiet erhöll  nyligen i tuff konkurrens 24 miljoner euro från EU:s IMI-program (Innovative Medicines Initiative).

- Det är glädjande för både forskning och industri i Sydsverige att vi har ett starkt life science-kluster som står sig väl i den internationella konkurrensen och som gör det möjligt att ingå i stora internationella konsortier av detta slag, säger Gunilla Westergren-Thorsson, professor och dekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Vill ha lösning på marknaden inom fem år
Målet är att främja framställning av säkra läkemedel med hjälp av biomarkörer som bygger på den senaste medicinska bildtekniken. Området är på frammarsch och användningspotentialen är stor. I dag finns inte tillräckligt bra verktyg för att upptäcka biverkningar i tidigt stadium.

- Allvarliga biverkningar upptäcks ofta sent i läkemedelsutvecklingen, och därför går mycket tid och pengar till spillo. Det vill vi ändra på, och vi siktar på att ha en eller flera produkter som underlättar läkemedelsutveckling på marknaden inom fem år, berättar Lars E. Olsson, professor, och Irma Mahmutovic Persson, forskare, vid Lunds universitet.

Irma Mahmutovic Persson och Lars E. Olsson
Irma Mahmutovic Persson och Lars E. Olsson

I samarbetet ingår:

  • Forskare vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, Malmö
  • Lund University Bioimaging Center (LBIC), Lund universitet, Lund
  • Life science-företaget Truly Labs AB som utför kontraktsforskning vid Medicon Village i Lund

Biomarkörerna ska användas för att avläsa negativ påverkan på lungorna vid läkemedelsutveckling. Fokus är på s.k. interstitiell lungsjukdom (ILS), som är ett av flera problem som läkemedelsföretagen brottas med.  ILS uppkommer från flera läkemedel mot bland annat cancer, reumatoid artrit och arytmi, vilket innebär att mycket stora patientgrupper berörs.

rat-ova-model.jpg

MR-bild: Exempel på en bildbaserad biomarkör som används för att mäta mängden inflammation i lungorna på råttor. I den vänstra genomskärningsbilden syns de friska lungorna som två mörka halvor omgivna av ljusare partier. Bilden till höger visar inflammerade lungor där inflammationen syns som en mängd ljusa fläckar i lungorna (pilen pekar på ett exempel av dessa). Bilderna är tagna med magnetkamera (MR).

Brittiska kolleger genomför patientstudier
Studierna utförs vid Lunds universitet där Lund University Bioimaging Center har en viktig roll genom att tillhandahålla avancerad utrustning för medicinsk bildtagning. Flera olika tekniker används i forskningsprojektet: PET-kamera, MR (magnetkamera) eller CT (datorotomografi).

- TRISTAN är ett betydelsefullt projekt. Vi ser här att avancerad avbildning med nuklearmedicinsk teknik och magnetkamera är viktig för läkemedelsutveckling, säger Freddy Ståhlberg, chef för Lund University Bioimaging Center.

Forsknings- och utvecklingsarbetet i Malmö/Lund kommer därtill att innebära nära kontakter med konsortiedeltagare i bland annat Storbritannien: Glaxo Smith Kline för prekliniska studier samt Sheffield University och life science-företaget Bioxydyn som genomför patientstudier. Växelverkan mellan laboratorieforskning och kliniska patientmiljöer är en grundpelare för hela TRISTAN-konsortiet.

Lunds universitet och Truly Labs andel i konsortiet uppgår tillsammans till ca tio procent.

Björn Martinsson

Fakta/Bildbaserad biomarkör (imaging biomarker)

En bildbaserad biomarkör bygger på innehållet i en medicinsk bild, som används för att ta fram exakt och kvantifierad data, till exempel en sifferskala som kan beskriva medicinsk status för ett organ eller en tumör. Omsättningen av bild till data kräver kunskap både inom biomedicin och bildteknik (imaging) samt kunskap från kliniskt verksam personal.

Fakta/Interstitiell lungsjukdom (ILS)

Interstitiella lungsjukdomar är en stor grupp av sjukdomar som drabbar luftrör, lungblåsor och stödjevävnad, och som bland annat kan leda till lungfibros. Sjukdomarna kan bland annat bero på medicinering.
Exempel på symtom vid ILS-sjukdomar är andfåddhet vid ansträngning och rethosta, feber, led- och muskelbesvär, hudförändringar och ögonsymtom.

Om TRISTAN

TRISTAN (Translational  Imaging in Drug Safety Assessment) är ett konsortium som omfattar 21 partner från life science-industrin och universitetsvärlden i Europa. Konsortiet koordineras av the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). IMI- finansieringen om 24 miljoner euro löper under fem år.
 

Hela partnerskapet i TRISTAN
Koordinator: European Organisation for  Research and Treatment of Cancer (EORTC)
Övriga större företag: Bayer (ledare för konsortiet), AbbVie, Bruker, GE, GlaxoSmithKline, MSD, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi
Mindre företag: Antaros, Bioxydyn, Truly Labs
Universitet: Chalmers tekniska högskola, Leeds University, Lunds universitet, Manchester University, Radbous University Nijmegen

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.