Spännande fynd vid utgrävningar i Kungshuset

Arkeologer har nu hittat golv och murar efter en medeltida byggnad som tidigare stod på platsen där Kungshuset byggdes i slutet av 1500-talet. Foto: Petra Francke
Arkeologer har nu hittat golv och murar efter en medeltida byggnad som tidigare stod på platsen där Kungshuset byggdes i slutet av 1500-talet. Foto: Petra Francke

Kungshuset stod färdigt 1584 och är en av Lunds äldsta byggnader. Vid en arkeologisk utgrävning inne i huset har tidigare okända golv och murar nu kommit i dagen. De visar att det har stått en ännu äldre byggnad på platsen – kanske en del av det medeltida ärkebiskopsresidenset i Lundagård.

Kungshuset har nyttjats av Lunds universitet sedan 1688, men byggdes redan i slutet av 1500-talet som residens åt den danske kungens länsherre. Lundagård hade emellertid varit bebyggt ända sedan tidigt 1100-tal när Lund hade blivit ärkebiskopssäte. Residenset som uppfördes till ärkebiskopen bestod av en muromgärdad anläggning med flera byggnader. Det finns inte mycket skriftliga källor om anläggningen, men delar av Kungshusets norra fasad anses bestå av muren runt ärkebiskopsresidenset. 

– Om så är fallet innebär det att fynden som nu gjorts kan tillhöra byggnadsdelar i den sedan länge rivna anläggningen, säger Stefan Larsson, projektledare på Statens fastighetsverk.

Medeltida golv och murar

Statens fastighetsverk har låtit genomföra den arkeologiska undersökningen inne i Kungshuset i samband med att det ska byggas om till lokaler för Lunds universitets rektor med kansli. Utgrävningen har gjorts där en hiss ska placeras. På cirka 1–1,45 meters djup under befintlig golvnivå har arkeologerna grävt fram murar, stenar, konstruktioner av sandsten samt medeltida golv i form av tegel lagt i olika mönster i två rum. 

– Fynden som har kommit fram är unika. Det är ovanligt att så intakta medeltida lämningar finns bevarade i en senare tillkommen byggnad från efterreformatorisk tid, säger Aja Guldåker, som tillhör Kulturens arkeologer och är projektledare för utgrävningen.

”Tillsammans utgör lämningarna en viktig pusselbit i förståelsen av vad som har hänt under olika faser på platsen före Kungshuset”, skriver Länsstyrelsen, som är ansvarig myndighet. 

Aja Guldåker, projektledare för utgrävningen, går på tidigare okända golv under Kungshuset som ingen har stått på sedan 1500-talet eller ännu tidigare. Foto: Stefan Larsson, SFV
Aja Guldåker, projektledare för utgrävningen, går på tidigare okända golv under Kungshuset som ingen har stått på sedan 1500-talet eller ännu tidigare. Foto: Stefan Larsson, SFV

Rapport nästa höst

Fynden har noga dokumenterats och kommer nu att täckas över igen. Man tittar också på en annan teknisk lösning för hissen så att den inte ska förstöra fynden. Nästa höst kommer en rapport om utgrävningen, bland annat med åldersbestämning av det kalkbruk som golven är murade med.

I vår ska ytterligare arkeologiska undersökningar genomföras vid Kungshusets norra sida i samband med dränering av byggnaden. Hela renoveringen av Kungshuset beräknas vara klar 2022.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.