Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stellan Skarsgård, Per T Ohlsson, Ulrike Hahn och Baruch Fischhoff nya hedersdoktorer på Humanistiska fakulteten

HT:s hedersdoktorer 2017

Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett sina hedersdoktorer för år 2017. Vid doktorspromotionen i Lund den 2 juni kommer två professorer, en svensk journalist och en svensk skådespelare mottaga lagerkrans och kreeras till hedersdoktorer.

Baruch Fischhoff är beslutsforskare, psykolog och professor vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA. Fischhoff är en av vår tids mest inflytelserika forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, och hans forskning kring riskanalys och beslutsfattande är banbrytande. I Lund har han i flera decennier samarbetat med bland annat kognitionsvetare och filosofer. Den praktiska tillämpningen av akademisk forskning har alltid intresserat Fischhoff, och han är unik i sin kombination av teknisk och teoretisk briljans och en lyhördhet för röster utanför akademin och vanliga människors behov. Han har utvecklat ett flertal framgångsrika verktyg för riskkommunikation och beslutsstöd.

 

Ulrike Hahn är professor i psykologi vid Birkbeck University i London. Hahn har visat hur abstrakta teorier om tänkande och rationalitet som utvecklats av forskare vid Filosofiska institutionen i Lund kan tillämpas inom en rad samhällsområden, och bidra till förståelsen av annars svårfångade samtidsfenomen som åsiktspolarisering och klimatskepsis. Hahn har en bakgrund inom juridiken, men forskar numera i gränslandet mellan kognitionspsykologin och filosofin, där hon lyckats bygga nya broar mellan disciplinerna. Hennes specialområde är argumentation som psykologiskt fenomen, som hon studerar från ett empiriskt perspektiv men där normativa, filosofiska teorier spelar en ovanligt stor roll som vägledande vid uppställandet av hypoteser.

 

Per T Ohlsson är journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenska dagbladet. Ohlsson har genomgående i sina böcker och tidningskrönikor visat att han besitter stora historiska kunskaper, särskilt om 1900-talets svenska och internationella politiska historia. I krönikorna problematiseras nutidens politiska frågor och konflikter kontinuerligt genom att relateras till historiska sammanhang. I en tid då medier visar allt mindre intresse för humanistisk forskning, och spaltutrymmen krymper, gör Ohlsson en enastående insats för humaniora i allmänhet och ämnet historia i synnerhet. I sina krönikor uppmärksammar och kommenterar han avhandlingar och nya böcker som annars inte blir synliga i mediebruset.

 

Stellan Skarsgård är en av Sveriges främsta skådespelare, med en bredd i sin karriär som är unik både för svenska och internationella aktörer. Skarsgård befinner sig i en tradition av svenskar som alltsedan 1920-talet haft betydande inflytande i den amerikanska filmindustrin, samtidigt som han haft framträdande roller i några av vår tids mest uppmärksammade europeiska filmproduktioner, i vilka hans skådespelarstil har gjort ett stort avtryck. Skarsgård har en djupt reflekterande och genomtänkt hållning till sitt arbete som skådespelare och till sin plats i filmproduktionen, och han personifierar på ett enastående sätt den internationella prägel som genomsyrat och fortfarande kännetecknar filmkonsten och filmarbetet, både det praktiska och det vetenskapliga.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.