Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stenålderns jägare/samlare gifte upp sig med jordbrukare

Bild på skelett från utgrävning i Ajvide på Gotland.
Ett av skeletten från utgrävningarna i Ajvide på Gotland

Analyser av kvarlevor från elva Skandinaviska stenåldersindivider visar att jägare/samlare upptogs och blandades med lokala jordbrukare och att jägarna/samlarna var färre än jordbrukarna.

De nya forskningsresultat kommer från ett internationellt team lett av forskare vid Uppsala och Stockholms universitet. Studien bidrar till förståelsen av stenåldersmänniskornas demografiska historia genom analyser av förhistoriskt DNA. Från Lunds universitet medverkar arkeologen Jan Apel som har hjälpt till med arkeologiska material och tolkningar. Benmaterial från såväl jägare/samlare från olika tidsperioder på Gotland som tidiga jordbrukare från Västergötland ingår i det analyserade materialet.

– Det är intressant att jägare/samlarna visat sig ha en minde genetisk variation än jordbrukarna och att de upptogs av jordbrukare och inte tvärtom. Kanske var de färre till antalet och så småningom sökte sig till jordbrukande grupper, säger Jan Apel, docent i arkeologi. Ett annat spännande resultat i studien är kontinuiteten från en 7000 år gammal mesolitisk individ från grottan Stora Förvar på Stora Karlsö till 5000 år gamla jägare-samlare från gravplatser på fasta Gotland.

Ett helt skelett av en kvinna i 30-40 års åldern daterat till ca 3000-2900 år före Kristus.skelett av
Ett komplett skelett av en kvinna, ca 30-40 år, i en grav i Frälsegården. Skelettet är daterat till ca 3000-2900 före Kristus. Foto Karl-Göran Sjögren.
Människans övergång från en livsstil som jägare och samlare till att bli jordbrukare har debatterats i över ett århundrade. Sedan forskare lärt sig att arbeta med DNA från uråldriga mänskliga kvarlevor öppnas nya vägar att ta reda på mer om människorna som levde under denna period. Men trots detta har man hittills inte vetat mycket om strukturerna hos de förhistoriska befolkningsgrupper som förknippats med övergången till en jordbrukande livsstil.

– För många av de mest intressanta frågorna är det inte tillräckligt med DNA-information från människor idag. Det bästa sättet att lära sig mer om den forntida historien är att analysera direkta data – trots utmaningarna, säger Pontus Skoglund, tidigare doktorand vid Uppsala universitet (nu postdoc vid Harvard University).

– Vi har tagit fram genominformation från elva förhistoriska individer, det är fler än någon annan studie. Kvarlevorna från dessa stenåldersmänniskor var mellan 5,000 och 7,000 år gamla och associerade med en livsstil som jägare/samlare eller med en jordbrukande livsstil, säger Helena Malmström, forskare vid Uppsala universitet.

Anders Götherström, Stockholms universitet, är nöjd med den mängd data som gruppen har kunnat samla in.

– Vi lyckades inte bara samla in DNA från flera individer, vi fick ut mycket också. För vissa individer sekvenserade hela genomet. En studie av en populations genetiska material på den här nivån med så här gammalt material har, såvitt jag vet, aldrig gjorts förut.

Mattias Jakobsson, som ansvarade för den delen av studien som skedde vid Uppsala universitet, är fascinerad av resultaten.

– Vi ser mycket lägre genetisk diversitet hos jägare/samlare än hos jordbrukare. Det tyder på att de som levde som jägare och samlare var färre än jordbrukarna, säger han.

Jan Storå, arkeolog vid Stockholms universitet är även han fascinerad av resultaten:

– Den låga genetiska variationen hos jägare/samlare skulle kunna höra ihop med skiftande levnadsbetingelser som troligtvis påverkade populationsstorleken för denna grupp.

Studien bekräftar att stenålderns jägare/samlare och jordbrukare var genetiskt distinkta och att det var migration som spred jordbruket över Europa. Men forskargruppen kunde gå ett steg längre och tydligt visa att de neolitiska jordbrukarna blandat sig med jägare/samlare. Överraskande nog uppvisade jägarna/samlarna från Östersjön inga bevis på genetiskt tillskott från jordbrukare.

- Vi ser tydliga bevis på att människor från jägar/samlar-grupper togs upp i jordbrukargrupper när dessa spred sig över Europa. Detta kan vara ledtrådar till vad som hände även på andra platser på jorden när jordbruket spred sig, säger Pontus Skoglund.

Det assymetriska genflödet visar att jordbrukargrupper assimilerade grupper av jägare/samlare. I alla fall till viss del. När vi jämför jordbrukargrupper i Skandinavien med samtida liknande grupper i Centraleuropa ser vi ett större flöde av jägare/samlare-gener in i skandinaviska jordbrukargrupper, säger Mattias Jakobsson.

Studien är en del av det nyligen initierade Atlasprojektet, ett tvärvetenskapligt projekt där forskarna ska undersöka förhistoriska befolkningsmönster i Skandinavien genom genetiska data. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Den nu aktuella studien är det första resultaten från projektet som publiceras.

– Vi har bara börjat skrapa på ytan på all den kunskap som detta projekt kommer att bringa oss i framtiden, säger Anders Götherström.

Studien publiceras online idag i tidskriften Science.

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.