Stor donation till medicinsk humaniora utvecklar läkarrollen

På bilden: (från v.) Gunilla Westergren-Thorsson, Dekan vid Medicinska fakulteten, Birgit Rausing, Lynn Åkesson, Dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, Klemens Ganslandt, Donationschef vid Stiftelseförvaltning. Foto Oscar Heimburg
På bilden: (från v.) Gunilla Westergren-Thorsson, Dekan vid Medicinska fakulteten, Birgit Rausing, Lynn Åkesson, Dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, Klemens Ganslandt, Donationschef vid Stiftelseförvaltning. Foto: Oscar Heimburg

Dagens högt specialiserade och tekniska medicinska vetenskaper är samtidigt i grunden humanistiskt och mänskligt inriktade. En stor donation från Birgit Rausing till Medicinsk humaniora vid Lunds universitet permanentar nu den unika satsning på ämnet som finns i Lund.

– Det ställs stora krav på våra läkare i mötet med patienterna. Förutom den medicinska kompetensen prövas läkarens förmåga till empati och förståelse för sjuka människors känslor och emotionella behov. Därför är en donation som fokuserar på utbildningen av läkarstudenter inom just detta fält en samhällsinsats som kommer alla till godo, säger Lynn Åkesson, dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Donationen på 9 miljoner kronor kommer under fem år att finansiera en heltidsanställd lektorstjänst i Medicinsk humaniora, placerad vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och en doktorandanställning i samma ämne, placerad vid Medicinska fakulteten. Donatorn Birgit Rausing, som själv är en framstående forskare i konsthistoria och hedersdoktor i ämnet, har under flera år följt arbetet med Medicinsk humaniora i Lund som är en unik satsning i Sverige.

– Ämnet Medicinsk humaniora ligger mig varmt om hjärtat. Jag ser det som ett viktigt komplement till medicinsk etik, eftersom det i första hand betonar den mänskliga dimensionen och är gränsöverskridande på ett kreativt sätt, säger Birgit Rausing.
Genom åren har jag lärt mig mycket av mina vänner Philip Sandblom och Håkan Westling, båda medicinare med humanistisk förankring. Det är eldsjälen Anders Palm, humanist med medicinsk förankring, som helt självständigt lagt grunden till den nuvarande kursens utformning - en kurs som existerat sedan 2008 men på något osäkra villkor. Jag anser hans insats så viktig, att jag genom min donation till ett lektorat och en doktorandtjänst i ämnet velat garantera dess fortlevnad fem år framåt, med förhoppning att detta kan leda till en professur i medicinsk humaniora vid Lunds universitet, fortsätter hon.

– Humaniora och medicin har flera perspektiv gemensamt som också kan leda till mycket spännande framtida forskning i ämnet medicinsk humaniora som även kan förankras till grundvetenskap såväl som klinisk forskning, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekan vid Medicinska fakulteten.

På flera av världens högst rankade medicinska lärosäten är Medical Humanities ett obligatoriskt inslag i läkarutbildningen. I de kursutvärderingar som gjorts från utbildningens start här i Lund framkommer att läkarstudenterna upplevt att den gett både professionell och personlig utveckling som ingen annan kurs.

– Medicin är i mycket bokstavlig mening en humanistisk naturvetenskap – en Human Science. All medicinens teori, all dess teknik och all dess praktik är mänskligt riktad. Ingen vetenskap kommer den enskilda människan så nära – till kropp och själ. Vetenskaplighet och medmänsklighet är grunden, säger initiativtagaren till Medicinsk humaniora Anders Palm, som också är medicine hedersdoktor vid LU.   

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.