Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stora anslag till forskning som ska lösa nordiska utmaningar

Stefan Larsson och Helena Sandberg
Stefan Larsson och Helena Sandberg får tillsammans strax över 20 miljoner i forskningsmedel från forskningsprogrammet "Framtida utmaningar i Norden". Foto: Sara Arnald och Charlotte Carlberg Bärg

Elva projekt får finansiering av forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Över 100 miljoner delas ut. Två av projekten leds från Lund.

– De utvalda projekten är mångvetenskapliga och kombinerar samhällsvetenskaper och humaniora på nya sätt. De har också klar samhällsrelevans och uppvisar en bred spridning över olika forskningsdiscipliner. Intresset för programmet bland forskare var så stort och ansökningarna var av så hög kvalitet att alla finansiärer valde att höja sina ursprungliga finansieringsbelopp. Dessutom fick vi en ny finansiär i Familjen Kamprads stiftelse på slutrakan av ansökningsprocessen, säger Tom Moring, som är ordförande för det sjuåriga forskningsprogrammets styrgrupp.

Av 449 ansökningar från ett trettiotal olika forskningsdiscipliner vaskades elva projekt fram. Forskningsprogrammet betonar mångvetenskaplighet och samarbete över de nordiska nationsgränserna. 

Projekt som leds från Lund:

AI i offentlig förvaltning

Stefan Larsson, docent i teknologi och social förändring vid LTH, har fått 9,7 miljoner kronor för att under en fyraårsperiod undersöka hur offentliga förvaltningar kan införa AI-teknologi och automatiserat beslutsfattande utan att grundläggande rättigheter, god förvaltningssed och tilliten till offentliga institutioner äventyras.

– Inom projektet samverkar vi med myndigheter i både Sverige och Finland och belyser frågor om hur medborgare och myndigheter påverkas av nya AI-relaterade teknologier samt hur redan etablerad lagstiftning behöver tolkas i ljuset av förändrade arbetsmetoder. Kort sagt – hur styrningen kan utvecklas i relation till våra myndigheters alltmer automatiserade verksamheter, säger Stefan Larsson.

Projektet The Automated Administration: Governance of ADM in the Public Sector (Den automatiserade administrationen: styrningen av automatiserat beslutsfattande inom den offentliga sektorn) är placerat vid Lunds universitet med Stefan Larsson som projektledare. Forskare inom rättssociologi, statskunskap, medier och kommunikation, teknik- och vetenskapsstudier och rättsvetenskap vid Uppsala universitet, Södertörns högskola och Helsingfors universitet medverkar också i projektet.

Läs mer om Stefan Larsson 

Friskt åldrande i en digital värld

Medie- och kommunikationsvetaren Helena Sandberg har fått 10,1 miljoner kronor för att under fyra år studera hur personer över 75 år har tillgång till digitala hälsovårdstjänster. Syftet är att motverka att digitalisering leder till skillnader i hälsa och digitala klyftor inom den äldre befolkningen i Norden. 

– Vi kommer att fokusera på såväl de som använder som de som inte använder digitala hälsotjänster, oavsett om de bor i hemmet eller på äldreboenden, säger Helena Sandberg. Vi kommer också att plocka fram goda exempel som vi kan lära oss av mellan de nordiska länderna.

Projektet Demography and Democracy – Healthy Ageing in a Digital World (Demografi och demokrati – friskt åldrande i en digital värld) är placerat vid Lunds universitet där även projektdeltagaren och medie- och kommunikationsvetaren Fredrika Thelandersson verkar.  Projektet involverar sammanlagt sex forskare inom bland annat kommunikation, digital hälsa, hälsosociologi, socialt arbete och gerontologi Lunds universitet i Sverige, Syddansk universitet i Danmark samt från Finland Turku universitet och University of Eastern Finland.

Läs mer om Helena Sandberg 

Sociologerna Rasmus Ahlstrand och Sara Eldén har fått anslag till ett projekt om otrygga jobb
Sociologerna Rasmus Ahlstrand och Sara Eldén har fått anslag till ett projekt om otrygga jobb

Stort nordiskt samarbete kring otrygga jobb

Projektet Tackling Precarious and Informal Work in the Nordic Countries (PrecaNord) (Hantering av otrygga och informella arbeten i de nordiska länderna) undersöker hur hållbar den nordiska modellen är i och med förändringarna på arbetsmarknaden, där allt fler har ovissa eller informella arbetsförhållanden. Forskare inom sociologi, socialantropologi, ekonomi och migrationsstudier i Finland, Sverige och Norge studerar förekomsten av och trenderna bland informella arbeten i de här länderna.

Projektet är placerat vid Helsingfors universitet och projektledare är Lena Näre, biträdande professor i sociologi. Projektet beviljades 10 miljoner kronor för fyra år. Från Lunds universitet deltar sociologerna Sara Eldén och Rasmus Ahlstrand.

Läs mer här om projektet

Läs mer om de övriga projekten

Framtida utmaningar i Norden

Forskningsprogrammet finansieras av de finländska stiftelserna och föreningarna Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne samt av de svenska stiftelserna Riksbankens Jubileumsfond och Familjen Kamprads stiftelse. Målet med Framtida utmaningar i Norden är, utöver forskning av högsta vetenskapliga kvalitet, att programmet även ska bidra till konkret samhällsnytta.
Läs mer på forskningsprogrammets hemsida

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.