Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Storsatsar på campusutveckling

Man i blå kavaj framför en grön buske. Foto.
Vicerektor Per Mickwitz är ordförande i det nya campusutvecklingsrådet. Foto: Jan Olsson

Forskning och utbildning måste hållas samman när campus växer och förändras. Nya miljöer är på gång, både inomhus och utomhus. För att samordna arbetet öppnar två nya kontor – för hela campus respektive Science Village.

Universitetet ­inrättar ett nytt kontor och ett nytt råd med totalt fokus på utvecklingen av campus. Syftet är att få en helhetsbild och undvika blindskär när omkring en tredjedel av det samlade campusområdet i Lund, Malmö och Helsingborg antingen redan är under ombyggnad eller har långt gångna planer på förändring och utveckling. 

Frågan är hur framtidens campus ska se ut och fungera? LU växer och vissa byggnader är i stort behov av modernisering. Utbildningar och pedagogik utvecklas, likaså forskningen och dess infrastruktur. Allt detta, tillsammans med den av pandemin påskyndade digitaliseringen, bäddar för förändringar.

Kontor och råd

– Skalan som dessa förändringar sker i är större än på mycket länge. För att universitetet ska vara framgångsrikt måste det vara bra att arbeta och studera här, men det räcker inte i framtiden. Campus måste möjliggöra ett bra liv på andra sätt också. Det kan till exempel handla om närhet till grönområden och natur, kultur och kommunikationer.

Den som säger det är Per Mickwitz, professor i miljöpolicy och vicerektor med ansvar för bland annat campusutveckling. Han blir ordförande i det nya campusutvecklingsrådet där även prorektor Lena Eskilsson och en representant från varje fakultet finns med. 

Som hörs på namnet är rådet intimt kopplat till campusutvecklingskontoret. Organisatoriskt är kontoret en stödfunktion inom LU Byggnad och det är kontoret som bereder frågorna. Rådet bestämmer inriktning och agerar bollplank. 

Bild av helheten

I slutänden handlar det om att få en samlad och bättre bild av utvecklingen inom hela campus och att ge förutsättningar för olika projekt inom olika delar av universitetet att dra nytta av varandra. 

– Tillsammans ska vi hitta fiffiga och hållbara lösningar, inte minst hur vi bäst använder våra utemiljöer. Under pandemin har man kunnat se bilder på inspirerande föreläsningar och seminarier utomhus från till exempel USA och Italien. Men vi kan säkert även förbättra förutsättningarna för sam­varo och aktiviteter, säger Per Mickwitz.

En av de första uppgifterna blir att ta fram en ny campusutvecklingsplan. Den nuvarande är från 2012 och mycket har hänt sedan dess. I arbetet ingår att titta på såväl lokaler som utomhusmiljöer och Per Mickwitz uppskattar att det kommer att ta ett eller kanske ett par år att ta fram planen.

Sjukhusets placering avgörande

Han sticker inte under stol med att placeringen av det nya sjukhuset i Lund kommer att påverka framtidens campus och var etableringar sker. 

– Närheten mellan Medicinska fakulteten och sjukhuset är essentiell. Så var sjukhuset placeras är väldigt viktigt för LU.

Per Mickwitz drar en smula på svaret när han får frågan om campus kan bli för stort. 

– Hela campus bygger på närhet. Idén med ett campus är ju att människor träffas. De oplanerade och överraskande mötena är viktiga för alla, så visst är det viktigt att vi inte blir för utspridda. 

– Men samtidigt har vi redan idag många viktiga funktioner på olika platser, Konstnärliga fakulteten i Malmö, service management i Helsingborg, Universitetsplatsen i centrala Lund och MAX IV på Brunnshög för att nämna några. Mycket av arbetet fram­över handlar om hur vi på bästa sätt kan knyta ihop dem i framtidens campus. 
 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.