Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Storsatsning på nytt tvärvetenskapligt centrum för hållbar näringslivsutveckling i Lund

Kollage med raftledningar, vindkraftverk, solceller, universitetshuset samt illustration av raps. Montage.
Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling. Satsningen omfattar över 50 miljoner kronor. Centralt är omställningen till ett mer hållbart samhälle genom samverkan och kunskap.

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Satsningen omfattar över 50 miljoner kronor och redan till hösten ska centrumbildningen välkomna nya doktorander i olika forskningssamarbeten. I fokus står omställningen till ett mer hållbart samhälle – med bibehållen bärkraftig ekonomi – genom samverkan och kunskap.

– Det finns ett stort engagemang och intresse bland företag för arbete med hållbar utveckling, men också en stor ödmjukhet inför att man har mycket kvar att göra. Nu får vi möjlighet att arbeta tillsammans – näringslivet, det finansiella systemet och akademin, säger Susanne Arvidsson, som är docent i redovisning och finans vid Ekonomihögskolan och blivande föreståndare för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling.

Syftet med centrumbildningen är att stödja utvecklingen mot hållbara affärer och bidra till ett välstånd i samhället som vilar på en långsiktig grund. Genom forskning och utbildning i internationell framkant ska framgångsrik omställning för svenska företag skapas, parallellt med ökad konkurrenskraft. Allt i nära samarbete mellan akademin och privata och offentliga aktörer.

– Vi menar att vägen ut ur samhällets sårbarhet går genom kunskap och samverkan. Vi behöver veta mer om hur företagen och finansmarknadens aktörer kan väga in hållbarhet i sina beslut. Förhoppningen är att med Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling kunna bjuda in många olika medskapare i arbetet med att bygga ett hållbart Sverige, säger Mats Benner, professor i forskningspolitik och rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Lösningar genom samverkan

I en debattartikel i Sydsvenskan 29/5 för Mats Benner, tillsammans med Annika Olsson, rektor vid LTH, och Rasmus Roos, vd på Sparbanken Skåne, fram hållningen att omställning behöver vara förenlig med en bärkraftig ekonomi för att lyckas.

– Hållbar omställning betyder ofta att företagen måste ändra sina affärsmodeller och vara mer cirkulära i sin materialanvändning. De måste klara av att orientera sig i ett landskap med stora teknikskiften och samhällsutmaningar, och kontinuerligt minimera risker och maximera möjligheter, säger Annika Olsson, professor i förpackningslogistik och rektor för LTH, Lunds Tekniska Högskola.

Ansatsen för centrumbildningen är bred, tvärvetenskaplig och lösningsinriktad. Verksamheten ska drivas i nära samarbete med näringslivet, bland annat genom forskning, seminarier och vidareutbildningar för livslångt lärande.

– Företagens omställning till nollutsläpp och ökad hållbarhet är beroende av lösningar tvärs över forskningsämnen och fakulteter. Det måste ske i samverkan med omgivande samhälle, infrastrukturer, normer och politik – därför är denna centrumbildning så viktig, säger Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid LTH och en av forskarna vid det blivande centrumet.

Nytt masterprogram med hållbarhetsfokus

Inom ramen för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling kommer ett nytt masterprogram i hållbart företagande att utvecklas. Förhoppningen är att ytterligare rusta studenter med – hos näringslivet efterfrågade ¬– kunskaper om hållbara affärer och problemlösning där processer, system och material optimeras.

– Vår övertygelse är att framtiden ställer nya krav på hur näringsliv och universitet samarbetar. Hållbara modeller och arbetsformer behöver kunna spridas mellan företag och branscher, och då kan universitet fungera som en neutral mötesplats för olika intressen. Just banker och finansiella aktörer har en central roll i den ekonomiska vardagen för både människor och företag. Hur dessa institut värderar risker och investeringar spelar en viktig roll i omställningen, säger Rasmus Roos, vd för Sparbanken Skåne.

Mer om Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling på ehl.lu.se

Debattartikeln i Sydsvenskan 29 maj: ”För att klimatomställningen ska lyckas behöver den i högsta grad vara förenlig med en bärkraftig ekonomi.”

 

Fakta: Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

Centrumets mål är att i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer bygga tvärvetenskaplig och utmaningscentrerad kunskap för en hållbar omställning av näringsliv, industri och förvaltning. Kunskapen ska komma näringslivets och politikens beslutsfattare till godo, men även integreras i utbildningen vid Lunds universitet.

Centrumet inrättas vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med LTH som samarbetspartner. Till centrumet knyts en referensgrupp, som knyter samman centrumforskarnas nätverk inom olika näringsbranscher – finans, teknologibaserade företag, processindustri och tillverkningsindustri samt offentliga organ.

Sparbanken Skåne bidrar genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn med 25 miljoner kronor – 5 miljoner kronor per år, för 2022–2027. Universitetets medfinansiering uppgår till närmare 6 miljoner kronor per år för centrum- och projektledning. Flera unga forskare (doktorander och postdocs) kommer att anställas. Totalt ger detta över 50 miljoner kronor till forskning, samverkan och utbildning med fokus på hållbar näringslivsutveckling.

Centrumets ambition är att bidra till en hållbar omställning av näringsliv och samhällsliv. Två särskilt viktiga delar ligger i att utbilda framtidens och samtidens ledare kring hållbarhetens villkor samt att samverka med företag och organisationer i realtid.

Ekonomihögskolan och LTH kommer att ge studenter möjligheter till ett så kallat honors track i utbildningen, med en fördjupning inom hållbarhetsfrågor. Därutöver kommer ett gemensamt masterprogram kring hållbart företagande att utvecklas. Ett bidrag till olika branschers lärande blir också vidare- och uppdragsutbildningar, liksom seminarier och workshops för företag och organisationer.

 

Fakta: Hållbarhet och svensk ekonomi

Hållbarhetsfrågan är central för svensk konkurrenskraft: dels för att leva upp till allt hårdare krav och förväntningar från lagstiftare, beslutsfattare och inte minst marknaden – dels för att det ger möjligheter till teknikutveckling, innovation och entreprenörskap.

De ökande kraven på hållbarhet och redovisning av hållbarhetsmått kommer även från konsumenter och investerare. Det leder till initiativ som berör både industrin och finansmarknaderna. Nya affärsmöjligheter och värdekedjor utvecklas i samspel med politik som formar nya marknader; samtidigt begränsas utrymmet för ohållbara verksamheter.

Parisavtalet och Agenda 2030 har satt övergripande ramar för den ekonomiska utvecklingen framåt, och dessa har befästs bland annat i EU:s Green Deal, Fit for 55-paketet och Circular Economy Action Plan. Digitaliseringen möjliggör resurseffektivisering och nya affärsmodeller. Landskapet för företagande är också under snabb förändring. Tre aktuella exempel på detta är skiftet till växtbaserade proteiner, grönt vätgasbaserat stål och alternativ till fossilbaserad plast.

 

Kontakt

Susanne Arvidsson

Susanne Arvidsson.

Docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Föreståndare för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling
070-306 36 97
susanne [dot] arvidsson [at] fek [dot] lu [dot] se (susanne[dot]arvidsson[at]fek[dot]lu[dot]se)

Mats Benner

Mats Benner.

Rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
072-543 49 39
mats [dot] benner [at] ehl [dot] lu [dot] se (mats[dot]benner[at]ehl[dot]lu[dot]se)

Annika Olsson

Annika Olsson

Rektor för LTH, Lunds Tekniska Högskola
046-222 97 34
annika [dot] olsson [at] lth [dot] lu [dot] se (annika[dot]olsson[at]lth[dot]lu[dot]se)

Rasmus Roos

Rasmus Roos

Vd för Sparbanken Skåne
046-16 23 11
rasmus [dot] roos [at] sparbankenskane [dot] se (rasmus[dot]roos[at]sparbankenskane[dot]se)

Lars J Nilsson

Lars J Nilsson

Professor i miljö- och energisystem vid LTH
046-222 46 83
lars_j [dot] nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se (lars_j[dot]nilsson[at]miljo[dot]lth[dot]se)

Pressbilder (fri användning) kan laddas ner via lu.box.com

Kontakta presskommunikatören via louise [dot] larsson [at] ehl [dot] lu [dot] se (louise[dot]larsson[at]ehl[dot]lu[dot]se) för övriga frågor eller hjälp med bilder.

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.