Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sverige stärker forskningskontakterna med Sydkorea

Ett 40-tal svenska forskare besöker denna vecka Sydkorea för att inom ramen för Korea – Sweden Excellence seminar under två dagar träffa koreanska kollegor i en serie tvärvetenskapliga rundabordssamtal för att stärka befintliga kontakter och utveckla nya. Frågor om kreativitet och innovation, miljö och välfärd finns högt på agendan.

Seminariet sammanfaller med ett officiellt besök i Sydkorea av Sveriges riksdags talman, Urban Ahlin och denne kommer också att inleda seminariet.  Från Lunds universitet deltar sex forskare samt projektansvariga. Delegationen leds av dekan Olov Sterner (20 och 21 april) och prorektor Eva Wiberg (22 april). 

Korea är en naturlig samarbetspartner när det handlar om att utveckla utbildning och forskning. Både Sverige och Korea är exportberoende länder som har ett stort intresse för, och behov av, kreativitet, innovation och utveckling av miljö och välfärd. Som ett forskningsintensivt universitet har Lunds universitet mycket att vinna på att utveckla samarbeten och relationer med universitet i Korea, säger Eva Wiberg.

I den svenska delegationen återfinns också Lars Hultman, VD för Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, och Andreas Göthenberg VD för Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT.

Senare under veckan kommer de svenska forskarna även att träffa ledande koreanska företagsledare för att diskutera hur man kan främja kreativitet och innovation i högre utbildning.

Korea är ett samhälle där både det offentliga och enskilda satsar betydande summor på utbildning. Landet ligger i topp när det gäller antal ungdomar som går vidare till universitetsstudier och Korea är efter Kina och Indien det land som har den största gruppen studenter som söker sig utomlands för att studera. Relativt få kommer dock till Sverige även om utbytesverksamheten mellan svenska och koreanska universitet vuxit snabbt på senare år. Under veckan kommer därför ett antal evenemang att genomföras där koreanska studenter kan berätta för andra studenter om svensk högre utbildning och möjligheterna att studera i Sverige.

Koreaseminariet är det första av fem liknande evenemang. Under nästa läsår kommer liknande seminarier att genomföras i Singapore, Kina, Indonesien, Brasilien och Stockholm. Det är universiteten i Lund, Linköping, Uppsala och Stockholm samt Chalmers och KTH som gått samman i ett gemensamt projekt. De sex universiteten representerar tillsammans merparten av svensk universitetsforskning. Projektet – Swedish Academic Collaboration Forum - stöds av STINT.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.