Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sveriges största donationskampanj i universitetssektorn går i mål

Den 28 januari avslutas Lunds universitets donationskampanj ”För en bättre värld”. Satsningen har synliggjort den privata sektorns roll som finansiär och samarbetspartner och breddat universitetets bas av donatorer i Sverige och internationellt. Insamlingsmålet på tre miljarder kronor har uppnåtts med råge.

- Kampanjen har bidragit till att visa upp hela Lunds universitets forskning och utbildning för den breda allmänheten. Många har varit beredda att stödja vår verksamhet med kunskap, donationer och ambassadörskap, inte minst när de sett den samhällsnytta vi kan bidra med, säger Pia Siljeklint, chef för Donatorrelationer, den avdelning som projektlett satsningen.

- Särskilt glädjande är att så många privatpersoner valt att bidra med allt från mindre donationer till gåvor i miljonklassen. Det bevisar att vi lyckats i vår strävan att så ett frö till en kultur av givande.

Utöver privatpersoner har ett stort antal organisationer valt att stödja den universitetsgemensamma kampanjen.

- Satsningen har visat hur betydelsefull och bärande extern finansiering är för ett universitet och vad vi kan åstadkomma med hjälp av såväl stora som små donationer. Universiteten blir alltmer beroende av externfinansiering och fundraising som en del av det, säger Torbjörn von Schantz, rektor, Lunds universitet.

Kampanjens övergripande finansiella mål, att samla in tre miljarder kronor, har uppnåtts genom att hela universitetet, det vill säga forskare, fakulteter, universitetsledning och stödverksamhet har bidragit.

Tack vare donatorer har en rad satsningar, som annars inte hade kunnat genomföras, blivit verklighet.

Några exempel:
- Renoveringen och tillbyggnaden av Skissernas museum med ny restaurang, reception och museishop.
- Digitaliseringen av Ravensbrückarkivet som via en webbportal gör allt material fritt tillgängligt för allmänhet och forskare. Här finns upplevelser och lidanden från de som överlevde nazisternas koncentrationsläger dokumenterade för eftervärlden i ett världsunikt arkiv vid Universitetsbiblioteket i Lund. Projektet har attraherat ett stort antal gåvor av mindre valör.
- Lunds universitets stipendiestiftelse, vars avkastning möjliggör framtida stipendier till talangfulla studenter. Initiativtagare till stiftelsen är Rolf Abdon, grundare av spannmålsföretaget Finax.
- Forskning. En rad stora donationer har inkommit till forskning, exempelvis till medicin och neuroområdet.

Fakta om donationskampanjen Lunds universitet – För en bättre värld
• Donationskampanjen har pågått från januari 2014 och avslutas i samband med finalen av universitetets 350-årsjubileum nu på söndag 28 januari.
• Kampanjen har varit en del av universitetets 350-årsjubileum. I samband med jubileet har Lunds universitet valt att lyfta fram flera utvalda områden där ytterligare finansiering behövs. Varje område har fokuserat på unika projekt som adresserar viktiga utmaningar - för en bättre värld.
• Det primära syftet med kampanjen har varit att genom donationer möjliggöra extrasatsningar på forskning, utbildning, tjänster, stipendier, utrustning, infrastruktur och byggnader. Ytterligare syften har varit att synliggöra och uppmärksamma den befintliga finansieringen från dessa grupper samt att bidra till en kultur av givande.
• Målgrupper har varit privata stiftelser, företag, icke vinstdrivande organisationer och enskilda individer.
• Drygt 1700 privatpersoner, varav majoriteten är förstagångsdonatorer och fler än 500 organisationer har valt att stödja universitetet.

• Kampanjen har samlats kring navet www.donationskampanj.lu.se

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.