Tre forskare fälls för oredlighet i forskning

Rektor för Lunds universitet fäller tre forskare för oredlighet i forskning. Forskarna har plagierat flera textdelar samt en figur ur två studenters examensarbeten. De plagierade delarna har använts i en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift.

Anmälan inkom i mars 2017 från två tidigare studenter vid Lunds tekniska högskola, LTH, som upptäckt att delar av deras examensarbeten, en kandidatuppsats och en masteruppsats, plagierats och använts i en vetenskaplig artikel. De som skrivit artikeln med plagiaten var en doktorand, en lektor och en professor som alla handlett studenterna under examensarbetena vilka bygger på fältstudier i Afrika.

Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Lunds universitet har låtit göra en fullständig utredning av ärendet. Två sakkunniga har bistått nämnden i utredningen.
Nämnden kan konstatera att den vetenskapliga artikeln innehåller 18 plagierade textavsnitt och en plagierad figur. Det finns även sex fall av kopierade data eller analyser i artikeln. I nio fall förekommer förvrängningar och felaktiga tolkningar av resultaten. Nämnden menar också att de tre forskarna inte har beskrivit insatserna gällande vem som bidragit till artikeln på ett korrekt sätt och att de har gett vilseledande uppgifter om studenternas insatser i arbetet.

Rektor finner att professorn, lektorn och doktoranden har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning så som det definieras i Lunds universitets "Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet". Fällandet gäller både plagiat och vilseledande uppgifter om studenternas insatser.
Ärendet lämnas nu över till Lunds tekniska högskola, LTH, för vidare hantering.

Kategorier
Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.