Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undersöker hur inre förändring får människor att leva mer hållbart

Kvinna sitter på ett berg och gör yoga
Studenterna är positiva till kursen Sustainability and inner transformation.: ”Kursen har verkligen förändrat mig”; ”Den var den saknade pusselbiten i hållbarhetspusslet” är några omdömen. (Bilden är inte från kursen). Foto: Shutterstock

Att begränsa klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. Kraven på politiska åtgärder blir allt starkare och tydligare.
Men kan vårt själsliv och en inre omställning också ha betydelse för att driva förändring?
Det undersöker professor Christine Wamsler i sin forskningssatsning, The Contemplative Sustainable Futures Program.

– Nästan all hållbarhetsforskning fokuserar på den externa världen, på ekosystem, teknologi, politisk styrning och socioekonomiska processer. Samtidigt har en viktig dimension av verkligheten blivit ignorerad: individens inre själsliv. För att fylla det här glappet behöver vi titta på hållbarhet från det andra hållet, genom att kritiskt utforska om, och hur, en inre individuell omställning kan påverka hållbarhet på ett globalt plan, säger Christine Wamsler.

Hon framhåller att våra värderingar, uppfattningar och världsåskådningar ligger till grund för många av de hållbarhetsutmaningar vi står inför idag, som överkonsumtion, ojämlikhet, och miljöförstörelse. Därför kan ett förändrat sätt att se på sig själv i förhållande till naturen, sina medmänniskor, och hur vi förbrukar resurser också bli viktiga redskap för att driva förändring framåt.

Forskningssatsningen, som är unik i sitt slag, omfattar olika delar. Bland annat en kurs inom ramen för masterprogrammet LUMES, ett nätverk och en rad olika forskningsaktiviteter. Sedan 2015 har Christine Wamsler fått många förfrågningar från forskare som vill bli delaktiga i programmet. Forskare från olika universitet har även föreläst på LUMES-kursen. En av dem är klimatforskaren Karen O’Brien från Oslo universitet som bland annat arbetar med IPCC:s, Intergovernmental Panel on Climate Change, rapporter.

– Det är antagligen den enda kursen i sitt slag, säger Karen O’Brien. Jag tycker att det är riktigt bra sätt att lyfta fram saker som ofta inte berörs eller som det inte talas om.

Chris Ives, forskare från Nottinghams universitet håller med:

– Jag har inte sett något liknande, som är lika nydanande och intressant vad gäller forskning och utbildning. Det inre och spiritualitet har inte varit erkända inom hållbarhet, och det här är en kurs som driver detta framåt.

The Contemplative Sustainble Futures Program finansieras delvis av FORMAS och är ett pågående projekt vid LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies. Christine Wamsler har redan publicerat sju forskningsartiklar relaterade till ämnet och planerar för ytterligare kurser.

– Jag har forskat i snart 20 år inom områden som hållbar utveckling, klimatanpassning och katastrofriskreducering. Men det här projektet är ett av de mest givande och intressanta eftersom det för samman alla aspekter av omställning mot hållbarhet: praktik, politik och individ, avslutar hon.

Läs mer om projektet här.

Porträtt av kvinna
Professor Christine Wamsler vid LUCSUS vill vidga hållbarhetsforskningen till att även inkludera individers själsliv.

Kursen Sustainability and Inner Transformation

Masterkursen startade 2018 och har arrangerats en gång. Den har tre övergripande syften:
• utveckla studenternas kritiska förståelse vad gäller länkar mellan hållbarhet och inre omställning, inom både teori och praktik.
• granska teorier om inre omställning och koppla dem till specifika hållbarhetsområden som utsläppsminskningar, klimatanpassning, begränsning och riskhantering.
• ge studenterna möjlighet att reflektera kritiskt kring inre omställning och dess potentiella betydelse för hållbarhetsstudier och lärande.

Mer om LUMES, International Master Programme in Environmental Studies and Sustainability Science: www.lumes.lu.se/