Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Unika fynd i kungens skafferi på 500-åriga skeppet Gribshunden

Oväntat fynd av saffran på Gribshunden. Fotograf: Mikael Larsson.
Oväntat fynd av saffran på Gribshunden. Fotograf: Mikael Larsson.

De exotiska kryddorna svartpeppar, kryddnejlika, ingefära och saffran har hittats vid en marinarkeologisk utgrävning på Gribshunden, den danske Kung Hans flaggskepp, som ligger på havsbotten i Ronnebytraktens skärgård. Fynden ger oss en konkret inblick i den medeltida elitens värld.
– En riktig överraskning var hur väl bevarade kryddorna var. Saffranet var fortfarande lysande röd-orange och har behållit sin arom, säger arekobotaniker Mikael Larsson.

Utgrävning av skeppsvraket Gribshunden.
Brendan Foley, forskningsledare för utgrävningen av Gribshunden, nere vid skeppsvraket. Foto: Brett Seymour

Fyndet av saffran är helt unikt eftersom det aldrig tidigare hittats i någon arkeologisk kontext.

– Det var knappt att vi trodde våra ögon när vi hittade saffransresterna. Vi kollade flera gånger för att vara säkra, berättar Mikael Larsson, arkeobotaniker vid Lunds universitet. Förvånande var också att när de mer än 500 år gamla saffransklumparna löstes upp i vatten luktade de fortfarande saffran, till skillnad från exempelvis svartpepparkornen som inte hade sin arom kvar, fortsätter han.

Saffranet hittades när marinarkeologen Brendan Foley och hans dykteam gjorde en utgrävning på Gribshunden. Från samma kontext, insamlades fyra sedimentprover för makrofossilanalys. Bland 40 olika växtarter som identifierades fanns bland annat kryddor av såväl lokalt som exotiskt ursprung, samt frukt och grönsaker, bär och nötter. Fynden av de exotiska kryddorna var särskilt unika eftersom flera av dem tidigare inte hittats i norra Europa.

Bilder tagna på kryddorna – nejlika, ingeföra och svartpeppar – som hittats på Gribshunden.
Foto: Mikael Larsson


– Antalet olika kryddor och mängden av respektive krydda, liksom deras ålder och hur välbevarade de är, gör fynden är helt exceptionella och ger ovärderliga konkreta exempel på den medeltida elitens sociala och fysiska liv, säger Mikael Larsson.

Att kryddorna bevarats så väl beror på den speciella marina miljön i Östersjön, som med sin låga salthalt och låga temperatur tillåter att växtmaterial såsom fröer bevaras, men även vissa av fynden har både skal och en del av fruktköttet kvar. Kryddorna hittades i skeppets akter där Kung Hans, hans hov och de högre officerarna höll till. Det handlar alltså om en elitkonsumtion.

Vad betyder de nya fynden på Gribshunden?

Skriftliga dokument från medeltiden runt om Östersjöområdet visar att sällsynta och dyrbara kryddor är kopplade till samhällets elit och konsumerades bland annat vid högtider och festivaler.
För Kung Hans var det ett sätt att visa att han och hans rike var en del av internationell handel, eftersom kryddorna kom från olika delar av världen – kryddnejlika från Indonesien och svartpeppar från en kustremsa i södra Indien. Detta berättar om hur handelsvägarna har sett ut och att de nordiska länderna inte var en europeisk avkrok utan hade handel med andra delar av världen. Men även att de nordiska rikena följde de kulturella trender som fanns i hovmiljöer runt om på kontinenten.

Historisk kontext

1495 seglade Kung Hans av Danmark och Norge med örlogsskeppet Gripshunden, ett något mindre Wasaskepp, upp längs Östersjökusten. Han var på väg till ett möte i Kalmar för att förmå den svenska kungamakten att välja honom till kung också över Sverige och därmed återförena Danmark, Norge och Sverige till ett kungarike. För att visa upp hela sin makt och vad Sverige kunde ingå i hade han med sin militära flotta och på skeppet fanns också makteliten och hela hans hov. På grund av oväder ankrade skeppet vid Stora Ekön i Ronneby traktens skärgård. När skeppet sedan började brinna och förliste var kungen och hans närmaste redan i land, men de flesta på skeppet omkom.

Metod

Sedimentprover för makrofossilanalys insamlas för att undersöka om rester från växter finns bevarade. Proverna prepareras enligt en flotteringsmetod där sediment våtsiktas med 1 mm, 0,4 mm och 0.25 mm maskvidd vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lund universitet. Provvolymen är vanligtvis ca 2 liter per prov. Efter flotteringen analyserades materialet under stereomikroskop med 8–80x förstoring.
Den makroskopiska analysen inriktas på växtmakrofossil, såsom fröer, nötskal, agnrester, blomster- och andra växtdelar. Därefter kvantifieras varje enskilt art från respektive prov.

Vetenskaplig artikel: The king’s spice cabinet–Plant remains from Gribshunden, a 15th century royal shipwreck in the Baltic Sea är publicerad i Plos One. Den hittas här: https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0281010

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.