Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Unikt kombolabb bäddar för nya forskningsgenombrott

Två män bygger ett laboratorium.
Efter fyra veckors byggarbete är nu labbet på plats. Foto: Erik Andersson

Flera års förberedelser bär nu frukt. Det nya kombinerade aerosol- och klimatlabbet vid LTH är på plats. Nyligen stod det klart efter fyra veckors byggnation.

Aerosollabbet och klimatlabbet vid LTH slås samman till ett laboratorium, och samtidigt förnyas infrastrukturen med två forskningskammare – en för värme och en för kyla. Kamrarna möjliggör kombinerade partikel- och klimatstudier, något som tidigare endast varit möjligt var för sig.

– Vi känner inte till någon annan anläggning som kombinerar aerosoler och avancerad klimat- och mätteknik på samma sätt som i vårt labb. De nya kamrarna ger oss ­unika verktyg för framtida forskning om klimatet, atmosfären, luftföroreningar, produkttester och mycket mer, säger Jakob Löndahl.

Porträtt av man.
Jakob Löndahl är föreståndare för labbet. Foto: Erik Andersson

Han är docent i aerosolteknologi och före­ståndare för labbet. Han har följt kamrarnas framväxt varje dag under en månad och ser fram emot att fler forskningsfrågor snart ska få svar – frågor som inte hade kunnat besvaras utan de nya exponeringskamrarna.

Och frågorna börjar bli många. Hur påverkas människan i olika typer av klimat? Hur sprids virussmitta via luft i olika temperaturer och luftfuktighet? Hur reagerar kroppen på luftföroreningar när klimatet förändras?

Jakob Löndahl spår att de nya labbkamrarna kommer ha stor betydelse för universitetets egen forskning, men också för ­externa samarbetspartners som har behov av att testa sina idéer och produkter.

– Våra tidigare aerosol- och klimat­kammare har skapat mängder av forsknings­möjligheter. I det nya labbet kan nivån på forskningen höjas ytterligare, ­säger han.

Aerosol- och klimat­laboratoriet

I laboratoriet studeras hur människans hälsa påverkas av olika partiklar. Under­sökningarna i de nya exponerings­kamrarna kan göras i hög renhet, under effektiv styrning av luftflöden, i varierande luftfuktighet och i temperaturer från –25 till +50 grader.

Forskningsdeltagarna exponeras för små mängder av aerosolerna – såsom sot från förbränning, stearinljus eller matlagning – mängder som är jämförbara med dem vi utsätts för i vår vardag. Samtidigt studeras flera hälsoparametrar som exempelvis inflammationsmarkörer och hjärtverksamhet.

Laboratoriet används av aerosol- och klimatgruppen vid Ergonomi och aerosol­teknologi, av aerosolgruppen vid Kärnfysik, samt av forskare och studenter inom LTH och Medicinska fakulteten.

Labbet ingår i LTH Open Door och är möjligt att använda även för externa aktörer.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.