Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdragsutbildningar kring FN:s hållbarhetsmål inspirerar

Woman
Nurul Izzati, lärare på Sumbawas tekniska hög­skola i ­Indonesien, vill uppmuntra alla sina kollegor och studenter att delta i internationella utbildnings­program.

Drygt ett år har gått sedan LU tog hem medel från Svenska Institutet till att genomföra tre av fem utlysta kapacitetsutvecklingsprogram med fokus på Agenda 2030. Yrkesverksamma kursdeltagare från världens alla hörn är nu i full gång med sin fortbildning och två av grupperna kom till Lund för att ta del av föreläsningar, workshops och göra studiebesök.

Det är sen torsdag eftermiddag och ett gemytligt sorl har brett ut sig på Pufendorf­institutet i Lund. Det minglas efter dagens tväretenskapliga konferens där man avhandlat stadens offentliga rum ur olika perspektiv.

Förändringsagenter lär av varandra och av lundaforskare

Leonard Muyambo, en av deltagarna i det SI-finansierade programmet Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer, tycker konferensen var fantastisk. 

– Det är en ynnest att få ta del av alla dessa föreläsningar från forskare vid ett högt rankat universitet. Jag känner mig mycket inspirerad och tar med mig detta till Zimbabwe där jag planerar för utvecklingen av urbana parker.

Hans kurskamrat från Indonesien – Nurul Izzati, lärare på Sumbawas tekniska högskola, håller med.

– Föreläsningarna gav mig nya perspektiv, bland annat ett historiskt. Jag fick en tankeställare kring hur svårt det var för kvinnor förr att aktivt ta del i samhället.

I lokalen ställer deltagarna i programmet ut affischer kring sina förändringsprojekt för att främja hållbara städer och samhällen i sina respektive hemländer. Nurul Izzati berättar om hur hon och de övriga indonesierna i gruppen vill arbeta med ett förändringsprojekt kring avfallshantering, och kommer att göra det under utbildningens gång.

– Vi ser det enorma problemet med plast och avfall på Sumbawa och i hela Indonesien. Vi skulle vilja få till att befolkningen börjar källsortera och att man därmed kan återvinna plasten till exempel.

Utbildning som ger framtida ledare i Afrika ny kompetens

I huset bredvid, Wrangel, har de afrikanska kursdeltagarna från programmet Land is Life samlats för en gemensam välkomstmiddag. Stämningen är uppsluppen. De känner redan varandra, då de haft en tvåveckors modul i utbildningen i Kenya när forskare och uppdragsutbildningspersonal från LU var på plats.

Tawonga Chihana, jurist från Malawi, säger att hon känner sig påfylld efter diskussionerna i Kenya och efter dagens övningar här i Lund.

– Det är väldigt berikande att få träffa alla dessa människor från olika sektorer, som var och en bidrar med olika kunskaper. Vi har till exempel en geolog i gruppen, en miljöforskare och en miljöjurist. Det utmanar ditt tänkande och du lär dig mycket.

Tack vare utbildningen, som syftar till att kapacitetsutveckla framtida ledare i Öst­afrika med fokus på ekosystem och biologisk mångfald, har hon själv blivit sporrad att börja jobba med klimatfrågan i Malawi. De tankarna har hon tagit med sig in i den organisation hon jobbar för, där de nu börjat titta på hur de kan bidra.

Lund upplevs som tyst stad utan stress

På frågan vad hon tycker om Lund skrattar hon och säger att det verkligen avviker från det hon är van vid.
– Det är så tyst! Jag älskar Lund!

William Okoyo, klimatförändringsspecialist från Kenya instämmer.

– Staden är både säker och ren. Och vänlig. Du känner dig som hemma. Ingen ångest eller stress!

Båda två pratar om hur imponerade de blev av Öresundsbron när de anlände till Sverige och William Okoyo är speciellt fascinerad över hur man byggt en tunnel under vattnet.

– Det är ju sådant man bara läser om!

 

Leende man
Leonard Muyambo från Zimbabwe är grundare av ett nybildat företag som jobbar med utveckling av urbana parker.

Leende kvinna
Tawonga Chihana är jurist och jobbar för en organisation i Malawi som bland annat ägnar sig åt kvinnors landrättigheter.

Porträtt av man
William Okoyo arbetar med klimatförändringsfrågan i en kommun i Kenya.

Hållbara städer och Land is Life

Programmet Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer ges av CEC, ­Centrum för miljö- och klimatforskning, och Raoul Wallenberginstitutet i samarbete med  LUCE, universitetets avdelning för uppdragsutbildning.

Programmet Land is Life ges av LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability ­Studies i samarbete med fyra andra institutioner vid LU och LUCE.