Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdragsutbildningar ska bidra till realiserandet av Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt

Universitetshuset i Lund

Region Skåne utlyste nyligen medel till skånska lärosäten för utveckling av kurser med tydlig koppling till Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Lunds universitet skickade in två förslag genom avdelningen för uppdragsutbildning och har nu beviljats finansiering för utveckling av båda – Strategisk innovationsledning för hållbar industriell utveckling samt Kompetensöverbryggning inom smarta hållbara städer.

Jesper Falkheimer

– Genom denna tilldelning får vi möjligheten att tillsammans med det regionala näringslivet och kluster etablera dialoger kring specifika kompetensutvecklingsbehov. Målet är att ta fram relevanta forskningsbaserade kurser med hög tillämpbarhet för målgruppen, säger Jesper Falkheimer, chef för Sektionen Forskning, Samverkan och Innovation vid Lunds universitet.

Genom uppdragsutbildningarna som kommer erbjudas ska det regionala näringslivet på kort sikt kunna kompetensutveckla individer och på längre sikt bidra till företagens omställningskapacitet och en hållbar regional kompetensförsörjning. Vidare vill Region Skåne stimulera samverkan mellan lärosäten, näringsliv och skånska klusterorganisationer för att på så sätt skapa en bredare palett av fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma.

Ulrika Geeraedts

– Båda ansökningarna från Lunds universitet svarar mycket väl till utlysningens syfte att bidra till realiserandet av Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. De identifierade behoven är väl definierade och förankringen hos näringsliv och kluster kommer att ge bra förutsättningar för att ta fram relevanta utbildningar till målgrupperna. Vi ser framemot att få följa det kommande samverkans- och utvecklingsarbetet, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Uppdragsutbildningen Kompetensöverbryggning inom smarta hållbara städer kommer att levereras av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet och syftar i stort till att få till en förnyelse av infrastruktur. Utmaningar inom de tematiska områdena inom infrastruktur såsom energiförsörjning, vatten, byggd miljö samt livskraftiga städer har en hög komplexitet och kräver en bredare ansats med representation från intressenter inom både näringsliv, offentlig sektor och akademi för att identifiera innovativa lösningar. Av denna anledning tar utbildningen sin utgångspunkt i en behovsdialog tillsammans med identifierade nyckelaktörer inom områdena för att kunna identifiera specifika utmaningar och adressera de professionellas kompetensutvecklingsbehov. Nyckelaktörerna är klusterorganisationerna Mobile Heights och Sustainable Business Hub samt innovationsplattformarna Future by Lund och H22.

Uppdragsutbildningen Strategisk innovationsledning för hållbar industriell utveckling kommer att ges av Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Den riktar sig framförallt till medelstora företag i samarbetspartnern IUC Syds nätverk inom kemi, förpackningar och verkstadsindustrin, som vill höja sin förmåga inom strategisk innovationsledning och ser ett värde i att på längre sikt utveckla strategiska partnerskap med lärosäten. Detta som ett sätt att bygga agila företagsorganisationer, utveckla sin omvärldsbevakning och sitt förändringsledarskap för hållbar tillväxt.

Maria Flores

– Närmast väntar ytterligare utveckling av koncepten, vilket inkluderar behovsinventeringsaktiviteter, matchning av lärare och vidareutveckling av nätverken med det regionala näringslivet och kluster. Det ser vi mycket framemot, säger Maria Flores, gruppchef för grupp Utveckling på avdelningen för uppdragsutbildning.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.