Världsledande utbildning minskar lidande för blödarsjuka i utlandet

Närbild på blod inuti en ven

75 procent av alla blödarsjuka individer i världen får ingen behandling alls idag, vilket medför ett stort lidande och många omfattande handikapp. Men man kan leva ett friskt liv. Om detta handlar den internationellt kända uppdragsutbildningen Hemophilia – from diagnosis to therapy.

För drygt tio år sedan påbörjades en diskussion utanför Sveriges gränser om att det var svårt att rekrytera läkare till centrum med fokus på hemofili (blödarsjuka). Det sporrade Erik Berntorp, senior professor inom Klinisk koagulationsmedicin vid Lunds universitet, att tillsammans med sina kollegor ta fram en internationell uppdragsutbildning.

Erik Berntorp
– Hemofili är ett mycket smalt område, eftersom patientgruppen är relativt sällsynt. Startar man en kurs väcker man intresse för ämnet och det kan bli lättare att rekrytera unga läkare till att specialisera sig.


Utbildningen från Lunds universitet var den första i sitt slag i världen. Numera är den känd som ”the Malmoe Course” och går även på export till olika länder i Asien, dit föreläsare från Lunds universitet beger sig för att ge undervisning.

– Det som driver oss är att minska onödigt lidande i världen. Vi får möjligheten att föra ut principerna för hur man med stor framgång kan förebygga blödarsjuka.

Hittills har 260 läkare gått utbildningen från 38 olika länder världen över och ytterligare tjugo blir det den 18-20 oktober när kursen ges för tionde året i rad.

Sverige världsledande inom förebyggande behandlingar
Sverige ligger väsentligt före andra länder när det gäller profylaxbehandling. På många håll prioriteras den bara till barn.  

– Att behandla med förebyggande injektioner är enormt kostsamt. Men ser man på det ur ett längre samhällsekonomiskt perspektiv blir det en otrolig skillnad i slutändan, säger Erik Berntorp.

Det har gjorts en undersökning där man jämfört hälsoekonomin mellan Norge, där man tidigare gett medicinering vid behov, och Sverige, där man ger och gett det regelbundet och förebyggande. I Norge tillkom flera kostnader för samhället, såsom ledplastikoperationer (fyra gånger vanligare där), förtidspensioneringar, handikapphjälpmedel och diverse anpassningar av patienters hem. Notan blev totalt sett dyrare.

– Faktum är att hela familjen runtomkring den sjuke påverkas och det är inte ovanligt att föräldrars förmåga att arbeta minskar också, säger Erik Berntorp.

Utbildningsinsatsen gör skillnad
Blödarsjuka är en livslång och potentiellt livshotande sjukdom för dem som drabbas, man har den från vagga till grav. På femtiotalet i Sverige blev hälften av patienterna högst trettio år.

– När jag reste en timmes flygresa för tjugo år sedan till Litauen var det som att resa femtio år tillbaka i tiden. Nästan alla patienter var rullstolsbundna och det var en milsvid skillnad på hur de mådde jämfört med patienterna i Sverige. Tack vare våra utbildningsinsatser, har det nu börjat vända.

Fakta om hemofili

Idag finns det cirka tusen patienter totalt i Sverige med diagnosen hemofili (blödarsjuka). 350 av dem har den svåraste varianten där mindre än en procent av det koagulerande proteinet (koagulationsfaktor VIII eller IX) finns i blodet.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.