Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vem försvarar naturen?

En flod och djungel i Colombia. Foto: Pixabay.
Miljökämparnas kamp kan se väldigt olika ut beroende på var i världen man befinner sig menar forskaren Torsten Krause. Oftast handlar det om att skydda skog, en flod eller mark. Han vill följa dessa personer för att få en bild av deras situation.

I mitten på januari drabbade demonstranter och poliser ihop i byn Lützerath i Tyskland efter man under en lång tid ockuperat byn i försök att förhindra bygget av en ny kolgruva. Ockupationen är bara ett exempel på den alltmer utbredda kampen för att försvara naturen, enligt Lundaforskaren Torsten Krause som studerar olika sorters miljöaktivism runt om i världen i ett nytt forskningsprojekt. 

– Vissa miljökämpar, som de i Tyskland, tar lagen i egna händer, genom att till exempel ockupera mark eller byggnader. Betyder det att deras handlingar är fel? Det de gör kanske är rätt att göra, sett utifrån moral, miljö och framtida generationers perspektiv, säger Torsten Krause, universitetslektor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS. 

Torsten Krause leder ett nystartat forskningsprojekt som just ska belysa de olika moraliska och juridiska dilemman som kan uppstå i kampen för att försvara och skydda naturen och mänskliga rättigheter. Det samlar forskare inom hållbarhetsvetenskap, statsvetenskap, geografi och juridik för att göra en global kartläggning av miljökämpar. En del av forskningen utgår från Colombia där kampen för att skydda naturen är förenat med livsfara, och flera miljökämpar mördas varje år. Bärande forskningsfrågor handlar om vilka som väljer att ta sig an denna roll, vad som driver dem, och vad de skyddar. Vilka verktyg och strategier använder de för att utforma sin kamp i förhållande till stater, företag och väpnade grupper?

– Miljökämparnas kamp kan se väldigt olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Oftast handlar det om att skydda skog, en flod eller mark. Vi vill följa dessa personer för att få en bild av deras situation, och de hot de möter. Vilken roll spelar de som förändringsagenter och hur bidrar de till att bevara kulturell och biologisk mångfald, och i arbetet med klimatanpassning? 

Utforska skyldigheter och rättigheter bortom lagen

Projektet syftar också till att placera dessa personers kamp i en social, politisk, juridisk och ekologisk kontext, och sätta miljökämparnas handlingar i relation till hur de kan påverka planetens natur, klimat och framtida generationer. Denna metodik belyser frågor om skyldigheter och rättigheter bortom det som står stipulerat i lagstiftning. 

– Lagen släpar ofta efter vad gäller naturvård. Många lagar respekterar inte ursprungsbefolkningens rättigheter när det gäller kol och gruvdrift till exempel. Vilka kontrakt och avtal ska faktiskt gälla, de som stater ingår med företag för att bryta kol, eller hugga ner regnskog, eller Parisavtalet? 

Fler kommer att skydda naturen

Torsten Krause är övertygad om att fler kommer ta strid för naturen och mänskliga rättigheter i takt med att klimatförändringarnas effekter blir mer kännbara.

– Idag reagerar politiken på det som samhället ser som olagligt snarare än att adressera varför människor handlar som de gör. I Tyskland sätts människor exempelvis i förvar i preventivt syfte så att de inte kan protestera. Med vår forskning vill vi kasta ljus på moral och rättvisa kopplat till nuvarande lagstiftning. Ytterst handlar det om att värna demokratin och bidra till en rättvis omställning.

Forskarna vill också fördjupa och nyansera bilden av miljökämpar. 

– Det är lätt att tänka att det bara handlar om personer som kedjar fast sig vid träd eller limmar fast sig på vägar. Detta är människor som sticker ut, de offrar tid, frihet, och i många fall sina liv, för att bevara det som är viktig för oss alla för att leva i en hälsosam miljö, säger Torsten Krause.

Läs mer om projektet, Environmental Human Rights Defenders – Change Agents at the Crossroads of Climate change, Biodiversity and Cultural Conservation, i Lunds universitets forskningsportal. Det pågår mellan 2023 och 2027 och finansieras av FORMAS. 

 

En man i en båt. Torsten Krause. Foto.

Om Torsten Krause

Torsten Krause är universitetslektor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS.

Torsten Krauses profil i Lunds universitets forskningsportal

Torsten Krauses profil på LUCSUS webbplats

Om nyhetsbrevet Apropå

Den här artikeln är publicerad i nyhetsbrevet Apropå från Lunds universitet. Där kommenterar några av universitetets 5 000 forskare aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor.

Innehållet i artikeln är fritt att återpublicera i sin helhet, eller i delar, så länge källa anges.

Läs mer om nyhetsbrevet

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.