Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktigt steg för nytt NanoLab på Science Village i Lund

En illustration över hur det nya labbet skulle kunna se ut.
En illustration över hur det nya labbet skulle kunna se ut.

LTH:s styrelse har beslutat att gå vidare i processen att etablera ett nytt NanoLab på Brunnshög. Labbet som går under namnet NanoLab Science Village kommer att bli det första steget till en etablering av Lunds universitets forskningsverksamhet i Science Village.

En byggplats för NanoLab Science Village är identifierad sedan länge och detaljplanen godkändes av Lunds kommun 2018. Nu har LTH:s styrelse beslutat att gå vidare i processen att etablera ett NanoLab på Brunnshög. Som ett naturligt steg har LTH:s rektor beslutat att ge LU Byggnad i uppdrag att göra en marknadsundersökning för att därefter kunna göra en upphandling.

– Vi är positiva till att gå vidare med förberedelserna och ser detta som en naturlig utveckling av LTH. Fortfarande behöver styrelsen mer underlag och genom att man nu går vidare med upphandlingsprocessen kan vi få mer tillförlitliga ekonomiska förutsättningar, säger LTH:s rektor Viktor Öwall.

Nytt labb avgörande för fortsatt utveckling

Går allt som planerat kan NanoLab Science Village bli klart runt 2025. Det kommer då att ersätta det nuvarande renrummet för nanofabrikation på fysiska institutionen som invigdes 2007, och som ligger till grund för den starka utvecklingen för nanoforskningen på Lunds universitet inom centrat NanoLund. Labbet utgör även en viktig resurs för många andra grupper inom Lunds universitet, institut och företag.  Nuvarande labb används av mer än 150 användare och är en del av den nationella infrastrukturen Myfab.  

– Vårt existerande labb har blivit för litet och kan inte längre tillgodose den snabba utvecklingen, både när det gäller antalet användare och växande krav på prestanda. Det nya labbet kommer att bli helt avgörande för vår förmåga att ge förutsättningar för forskning och utveckling i absolut framkant, säger Luke Hankin, chef för labbet.

Nära Max IV och ESS

Bygget av NanoLab Science Village beräknas kosta cirka 300 miljoner kronor. Nästa steg efter upphandlingen kommer att bli en detaljförhandling om byggnadens utformning i relation till kostnaden. Finansieringen är inte klar ännu, och under tiden fortsätter NanoLunds och universitetets ansträngningar att säkra finansieringen för både byggnad, utrustning och drift.

– Detta är ett inriktningsbeslut och dessutom ett första steg att etablera Lunds universitet på Brunnshög. Någon måste leda för att få rull på detta, men det krävs att vi arbetar med finansieringen på många fronter, säger Viktor Öwall.

NanoLab Science Village kommer att lokaliseras i omedelbar närhet till Max IV och på gångavstånd till ESS. Labbet kommer bland annat att tillverka avancerade material – ett viktigt komplement till Max IV och ESS som handlar om att undersöka och karakterisera material (som kommer från andra delar av världen).

– Ett mål är att kunna genomföra unika experiment som kräver provpreparation omedelbart före experiment, kanske i flera omgångar. Dessutom vill vi kunna tillgodose behoven för både provpreparation och komplementär karakterisering åt de tusentals gästforskare som varje år kommer att komma till Max IV och ESS, säger Heiner Linke, föreståndare för NanoLund.

Fakta

Lund Nano Lab är ett renrumslaboratorium som idag ligger i Fysiska institutionens lokaler. Labbet är en del av den nationella infrastrukturen Myfab och utgör en helt avgörande facilitet för NanoLund. År 2005 utsågs NanoLund till en av Sveriges tio bästa forskningsmiljöer, och år 2015 utvärderades NanoLund som en av fem Strategiska Forskningsområden i Sverige som fick högsta betyg i alla kategorier. NanoLunds mål är att använda nanovetenskap och nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar såsom:

  • ett samhälle baserat på förnybar energi
  • energisnål och människovänlig kommunikationsteknik
  • nya diagnostikverktyg för snabb och rätt diagnos av sjukdom och
  • nya miljövänliga, återvinningsbara material som kräver minimal tillgång av råvaror.


Exempel på detta är lysdioder för energieffektiv vattenrengöring, nya energisnåla elektroniska komponenter, högeffektiva solceller och nya metoder för snabb och enkel diagnos av sjukdomar runt om i världen.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.