1

mar

AI Lund Online Drop-in: AI, skola och barn - teknologi, kunskap och konsekvenser

1 mars 2021 12:00 till 13:15 | Seminarium
Robot hand and human hand gripping an apple