26

aug

Arkeologidagen vid Lunds universitet

26 augusti 2018 13:00 till 16:30 | Föreläsning
Naturvetenskapen kastar ljus över vår äldsta historia. Här en nattbild från provtagning av luminiscensprover i Västra Vång, Blekinge. Välkommen till LUX den 26 augusti! Foto: Helena Alexandersson, Geologiska institutionen.
Naturvetenskapen kastar ljus över vår äldsta historia. Här en nattbild från provtagning av luminiscensprover i Västra Vång, Blekinge. Välkommen till LUX den 26 augusti! Foto: Helena Alexandersson, Geologiska institutionen.

Är du intresserad av att få en inblick i riktigt specialiserad arkeologi? Att lära dig mera om hur metoder inom geologi och biologi ger nya bilder av vårt äldsta förflutna? Då skall du besöka LUX på Lunds universitet på Arkeologidagen!