22

okt

Certec informerar - digital seminariedag

22 oktober 2020 08:30 till 16:30 | Seminarium
Människor i rörelse i trappan på Lunds centralstation.
Ett av årets seminarier på 'Certec informerar' handlar om tillgänglighet i stadsmiljö. Foto: Kennet Ruona.

Välkommen till 'Certec informerar' 22 oktober 2020 – som i år blir digitalt!