24

sep

Digitaliseringen av arbetslivet – utmaningar och möjligheter

24 september 2019 14:00 till 17:00 | Föreläsning
Illustration föreläsningsserie Framtidens arbetsliv
Illustration: Catrin Jakobsson

Digitaliseringen liknas ibland vid en ny industriell revolution eftersom en ny teknik introduceras, gamla arbeten försvinner och nya tillkommer. Men vad innebär egentligen digitaliseringen av arbetslivet?

Om händelsen

24 september 2019 14:00 till 17:00

Plats:

Palaestra Övre, Paradisgatan 4, Lund

Kontakt:

ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se