20

aug

Docentföreläsning i matematik

20 augusti 2018 10:30 till 12:00 | Föreläsning

A mathematical explanation of the uncertainty principle (En matematisk förklaring av osäkerhetsprincipen)

Om händelsen

20 augusti 2018 10:30 till 12:00

Plats:

Hörmandersalen, Matematikcentrums första våning

Kontakt:

jensw [at] maths [dot] lth [dot] se