14

okt

Dokument på gränsen

14 oktober 2020 11:00 till 11:45 | Övrigt
Blankett med titeln Danmark Politi Erklaering om kaeresteforhold

Panelsamtal om gränser, gränshinder och kärlekens olika kategorier

Om händelsen

14 oktober 2020 11:00 till 11:45

Plats:

Nedre hörsal på Palaestra et Odeum, Paradisgatan 4, Lund (ingång mot Universitetsplatsen)

Kontakt:

mia [dot] krokstade [at] cors [dot] lu [dot] se