15

okt

Energi i samverkan för en hållbar framtid

15 oktober 2020 10:30 till 12:00 | Övrigt
Vindkraftverk som står på en stor grön gräsyta.
"Energi i samverkan för en hållbar framtid" – programpunkt under Framtidsveckan. Foto: Unsplash
Hur kan nya energilösningar påskynda hållbar stadsutveckling? Evenemanget äger rum under Framtidsveckan som Lunds universitet anordnar. Foto: Unsplash

Energifrågan är avgörande för att klara FN:s klimatmål. För att lyckas ställa om till hållbara städer och samhällen behöver vi hitta nya sätt att – genom samverkan – effektivisera, dela och producera energi.

Om händelsen

15 oktober 2020 10:30 till 12:00

Plats:

Medicon Village, Sharience i The Spark, Scheeletorget 1

Kontakt:

jessika [dot] sellergren [at] design [dot] lth [dot] se