16

okt

WEBINAR: Rustad för kris - ett samtal om ledarskap, kris och kommunikation

16 oktober 2020 10:15 till 11:00 | Seminarium
Zoommeeting.

Den pågående pandemin har för många inneburit en stor omställning. Både chefer och medarbetare har snabbt behövt att ställa om till scenarier som vi i många fall inte varit beredda för.