16

nov

Filantropins dag: Krishantering i pandemins fotspår

16 november 2020 16:00 till 17:15 | Övrigt
Filantropins dag 2020 inbjudan

Filantropins dag är en dag då man världen över lyfter filantropins betydelse för våra universitet och vårt samhälle. Även Lunds universitet önskar tacka och uppmärksamma alla de som på olika sätt bidragit med insatser för att stärka och utveckla dess verksamhet.