6

mar

Futurasamtal #6: Om Brexit – konsekvenser för Sverige och regionen

6 mars 2020 12:00 till 13:30 | Övrigt
EU-flagga och brittisk flagga

LU Futura – Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor – bjuder in till samtal om Brexit.
Storbritannien är en av Sveriges viktigaste exportmarknader. Det var det enda större EU-land som liksom Sverige stod utanför eurosamarbetet. Nu förändrar Brexit balansen inom EU, bland annat vad gäller politik och handel. Storbritannien är också en kunskapsnation med stor betydelse för svensk arbetskraft, samt för utbildning och forskning. Vilka nya handelsströmmar kommer Storbritanniens utträde att föra med sig? Hur påverkas Sverige vad gäller arbetskraft och kunskap? Och hur berör det vår  region?

Om händelsen

6 mars 2020 12:00 till 13:30

Plats:

Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, 2:a våningen, Lund

Kontakt:

ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se