15

sep

Kulturnatten i Vattenhallen

15 september 2018 12:00 till 20:00 | Övrigt
Kulturnatten i Vattenhallen

Kulturnatten i Vattenhallen bjuder på Experiment | Utmaningar | Shower | Planetarievisni​ngar