12

mar

Litterär afton: "Att forska i världslitteratur – begrepp, metodik, teori"

12 mars 2018 19:00 till 20:30 | Övrigt
worldlit

Ett samtal om modern forskning i världslitteratur mellan Christian Claesson, Annika Mörte Alling och Paul Tenngart, samtliga litteraturforskare vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.