14

okt

WEBINAR: Kommer vi att sluta resa nu?

14 oktober 2020 12:15 till 13:00 | Seminarium
Ett fotografi över en person som tittar på en karta.

Välkommen till ett samtal om Coronakrisens effekter på vår mobilitet. Pendlingen minskar i samband med att fler och fler av oss arbetar hemifrån. Kan vi i förlängningen se ändrade attityder till kollektivtrafik där vi kräver mer utrymme eftersom vi har vant oss vid en större privat sfär?