27

aug

Lunds filosoficirkel

27 augusti 2019 19:30 till 21:00 | Föreläsning

Moderniteten - något att älska eller hata?