12

nov

Lunds filosoficirkel

12 november 2019 19:30 till 21:00 | Föreläsning

Moderniteten - något att älska eller hata?