9

sep

Materiality & Aggregation - en plastutställning

9 september 2020 17:00 till 19:00 | Utställning
En logotyp av utställningen Materiality and Aggregation.

Mänskligheten står inför stora hållbarhetsutmaningar relaterade till användningen av plast; vi måste minska vårt beroende av fossila råmaterial, förbättra vår användning av resurser och öka återvinningen och återanvändningen. Samtidigt måste vi förhindra att plast läcker ut och förorenar vår miljö.

Om händelsen

9 september 2020 17:00 till 19:00

Plats:

Form/Design Center, Lilla torg 9, 211 34 Malmö

Kontakt:

noomi [dot] egan [at] fsi [dot] lu [dot] se