6

maj

Peder Winstrup – historier kring en 1600-talsmumie

6 maj 2017 12:00 till 7 januari 2018 16:00 | Utställning
Peder Winstrups mumie. Foto: Gunnar Menander.

En ny utställning om Peder Winstrup öppnar 6 maj 2017. Peder Winstrup var biskop I Lund och initiativtagaren till att grunda ett universitet i staden. Hans kropp är en av Europas bäst bevarade mumier.