18

okt

Rethinking agriculture: From annual monocultures to perennial polycultures

18 oktober 2019 12:30 till 14:00 | Seminarium
perennial crops
The intermediate wheat grass (“Kernza”).

Om händelsen

18 oktober 2019 12:30 till 14:00

Plats:

Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutionen

Kontakt:

lennart [dot] olsson [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se