10

apr

Stadens natur

10 april 2019 13:00 till 16:30 | Seminarium
pollinerare

Hur balanserar vi behov av ny bebyggelse, människors tillgång till gröna miljöer och andra arters livsmiljöer?

Om händelsen

10 april 2019 13:00 till 16:30

Plats:

Skissernas museum

Kontakt:

hanna [dot] holm [at] cec [dot] lu [dot] se