21

sep

Ställ ut din fågelholk under Kulturnatten!

21 september 2019 12:00 till 18:00 | Utställning
Fågelholksutställning i Botaniska trädgården
Foto: Wilfried Santer, Unsplash

Under Kulturnatten i Lund i september arrangerar Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) en fågelholksutställning tillsammans med grundskole- och gymnasieelever.