25

sep

Supply Chain Management för ökad konkurrenskraft – disputation 25 september

25 september 2020 09:15 till 13:00 | Övrigt
En person spikar upp en bok på en vägg där andra böcker också hänger.
Pernilla Derwik försvarar sin avhandling i Förpackningslogistik den 25 september. Foto: Pernilla Daws.

'Supply chain management' handlar om styrning av processer från inköp och produktion till distribution, med syftet att skapa en sammanhängande och högpresterande försörjningskedja. Kort uttryckt handlar det om att balansera utbud och efterfrågan inom och utanför organisationen.