1

dec

Uncovering the genetic basis of disease and the quest for personalized medicine

1 december 2020 14:00 till 15:00 | Föreläsning

Eran Elhaik håller docentföreläsning i biologi.