2

sep

Utlysning: Bidrag till seminarium om ljudmiljö

2 september 2019 10:15 till 2 november 2019 00:00 | Övrigt
LMC_seminariumbidrag

Ljudmiljöcentrum delar ut stödmedel till arrangemang av ett eller flera tvärvetenskapliga seminarier om ljudmiljö.