Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

CED - seminarium: Vad betyder högskolans förändringar för forskarutbildningen?

Seminarium
Forskarutbildningen är central för skolningen av kommande generationer av akademiker och därmed för den högre utbildningen. Den ska också bidra till utveckling av ny kunskap både inom högskolan och för samhället i stort.

Med tanke på att doktorander bidrar signifikant till såväl forskning som undervisning och samverkan i dessa avseenden är forskarutbildningen en viktig drivkraft för all verksamhet i högskolan. Omvänt påverkas forskarutbildningen också av inriktningen och utformningen av högskolans övriga verksamhet och på så vis är forskarutbildningen integrerad i högskolans hela uppdrag.

Förändringar i högskolan innebär således att även forskarutbildningen omvandlas, men på vilket sätt och till vilket pris? De senaste åren har högskolan genomgått omfattande förändringar vad gäller internationalisering, styrning, ledning och finansiering. Forskningen har till exempel i allt större utsträckning blivit beroende av externa anslag samtidigt som resurserna koncentrerats i stora, specialiserade projekt och anläggningar. Frågan är dock hur den här typen av utveckling samverkar med forskarutbildningens övriga mål.

Seminariet tar sin utgångspunkt i den nyligen publicerade SUHF-rapporten Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Författarna till rapporten inleder seminariet med att lyfta fram olika utvecklingstendenser som påverkar dagens forskarutbildning. Alla med intresse är välkomna till seminariet för att träffa rapportens fyra författare och diskutera vad högskolans och forskningens förändrade villkor kan komma att betyda för hur forskarutbildningen bedrivs. En viktig fråga är till exempel hur forskarutbildningen kan fylla sin fundamentala funktion att återskapa högre utbildning. Seminariet arrangeras av CED på Lunds universitet i samverkan med nätverket Fonsyd (Forskarutbildningsnätverket Syd).

Anmälan görs senast den 2 februari 2015 till ced [at] ced [dot] lu [dot] se

Tid: 
2015-02-06 13:15 till 16:00
Plats: 
M313, CED, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund
Kontakt: 
gun.wellbo [at] ced.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2015-02-06 13:15 till 16:00
Plats: 
M313, CED, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund
Kontakt: 
gun.wellbo [at] ced.lu.se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen