Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utställning: Dit vindarna bär / Whither the Winds

Utställning, 350-årsjubileum

En konsthögskola är som en organism. Den består av de människor som verkar där. Genom åren har Konsthögskolan i Malmö haft förmånen av att kunna arbeta med en lång rad intressanta konstnärer. De har varit (och är) handledare, professorer, lärare, doktorander, kurs- och projektledare. Alla har de arbetat intensivt med studenterna , inte minst i de koncentrerade möten mellan en yngre och en äldre konstnär som kallas ateljésamtal. En del av dem har arbetat i decennier på skolan, andra i kortare perioder.

Alla hundratals konstnärer som har undervisat på Konsthögskolan är inte med i utställningen. Detta är ett representativt urval av konstnärer, från starten 1995 och fram till 2017 , som har varit och är aktiva som pedagoger på Konsthögskolan. Deras respektive konstnärskap visar den bredd och den kvalitet som har varit Konsthögskolans särmärke. Att kunna erbjuda studenterna en mångfald av olika konstnärliga förhållningssätt gör att studenten kan känna sig fri och trygg i sitt eget val. Denna frihet kan ta dig dit vindarna bär.

###

In English:

Whither the Winds

An art academy is like an organism. It consists of the people who work there. Throughout the years, Malmö Art Academy had the privilege of working with a wide range of interesting artists. They have been (and are) tutors, professors, teachers, students, course leaders and project managers. They have all worked intensively with the students, especially in the intensified meetings between a younger and an older artist called studio talks. Some of them have worked for decades at the school, others for shorter periods.

All hundreds of artists who have taught at the Art Academy is not included in this exhibition. This is a representative variety of artists; from its inception in 1995 and up to 2017, which have been and are active as teachers at the Malmö Art Academy. Their respective oeuvres shows the breadth and quality that has been the hallmark of the academy. Being able to offer students a variety of different artistic approaches allows the student to feel free and safe in her or his own choice. This freedom can take you wherever the winds carry.

Konst
Sonic Egg with Enthralling Tetrad – Brass Crater 2016 Stålställning, metallnät, pulverlackering, styrhjul, bjällror i mässing, metallringar, turbintrummor Courtesy konstnären Haegue Yang
Tid: 
2017-05-20 17:00 till 2017-09-17 20:00
Plats: 
Lunds Konsthall
Kontakt: 
gertrud.sandqvist [at] khm.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2017-05-20 17:00 till 2017-09-17 20:00
Plats: 
Lunds Konsthall
Kontakt: 
gertrud.sandqvist [at] khm.lu.se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen