Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

LERU-seminarium: Möjligheter med mångfald / Diversity Opportunities

LERU-seminarium: Möjligheter med mångfald
Seminarium
Hur främjar vi mångfald och inkludering i undervisning och forskning?

English version below.

Bakgrund

Rektorerna inom LERU (League of European Research Universities) har i år antagit ett gemensamt dokument om möjligheter med mångfald inom akademin. Det handlar till exempel om kvalitet i forskning och undervisning, relevans i förhållande till samhället och att på bästa sätt använda potentialen hos vår anställda och studenter. Bland dem finns Lunds universitet, så hur gör vi? Hur främjar vi mångfald och inkludering i undervisning och forskning? 

Manifestet

Manifestet från LERU heter "Equality, diversity and inclusion at universities: the power of a systemic approach".
Läs manifestet - LERU.org

Program och anmälan

Lunds universitet bjuder in till en halvdags seminarium och paneldebatt med experter och deltagare från LERU. Detta arrangemang är det första i en serie av LERU-organiserade seminarier i regional kontext. Denna gång Skandinavien!

Seminariet hålls på engelska, men det finns möjlighet att ställa frågor på svenska. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade, men anmälan krävs.

Inbjudna talare

  • Simone Buitendijk, prorektor för grundutbildning vid Imperial College, London
  • Kevin Coutinho, ansvarig för Athena SWAN vid University College, London

Agenda

09.00 - 09.30    Kaffe/te och mingel
09.30 - 09.35    Rektor hälsar alla välkomna
09.35 - 10.15    Inbjuden talare Simone Buitendijk (huvudförfattare till manifestet)
10.15 - 10.45    Lunds Studentteater + kort paus
10.45 - 11.15    Inbjuden talare Kevin Coutinho (metoder och goda exempel)
11.20 - 12.15    Paneldebatt 
                         Medverkande: rektor Torbjörn von Schantz, vicerektor Helsingfors universitet Tom Böhling och
                         dekan (S-fakultet) Köpenhamns universitet Mikkel Vedby Rasmussen, samt de inbjudna experterna
                         Moderatorer: studenterna Sara Ramberg och Olivia Östlin
12.15 - 12.30    Presentation av projektmedel vid Lunds universitet
12.30 - 13.00    Lunchmingel

 


LERU Seminar: Diversity Opportunities - 

How do we promote diversity and inclusion in teaching and research?

Background

The rectors of LERU (League of European Research Universities) have adopted a position paper on equality, diversity and inclusion. This paper is about quality in research and education and how to best use the potential of our employees and students. Lund University is part of LERU, so how do we do it? How do we encourage equality, diversity and inclusion in education and research?

The title of the position paper from LERU is 'Equality, diversity and inclusion at universities: the power of a systemic approach'.
Read the paper - LERU.org

Programme and registration

Lund University invites you to a seminar and discussions with experts and participants from LERU. This set-up is the first in a series of LERU-organized seminars in regional context. This time it's Scandinavia! 

The seminar is held in English, but it is possible to ask questions in Swedish. Everyone interested in these questions are welcome to join, it is free of charge but registration is needed.

Keynote speakers

  • Simone Buitendijk, Vice-Provost (Education), Imperial College, London
  • Kevin Coutinho, Athena SWAN Manager, University College, London

Agenda

09.00 - 09.30    Coffee/tea and mingle
09.30 - 09.35    Vice-Chancellor welcomes all
09.35 - 10.15    Keynote speaker Simone Buitendijk (lead author of the manifesto)
10.15 - 10.45    Lund Student Theatre + short break
10.45 - 11.15    Keynote speaker Kevin Coutinho (methods and good examples)
11.20 - 12.15    Panel discussion
                         Participants: Vice-Chancellor Torbjörn von Schantz, Vice-Rector University of Helsinki Tom Böhling,
                         Dean (Faculty of Social Sciences) University of Copenhagen Mikkel Vedby Rasmussen,
                         and the keynote speakers
                         Moderators: Students Sara Ramberg and Olivia Östlin
12.15 - 12.30    Presenting funding possibilities at Lund University
12.30 - 13.00    Lunch and mingle

 

Tid: 
2019-12-02 09:00 till 13:00
Plats: 
LUX Aula, Helgonavägen 3, Lund
Kontakt: 
ragnhild.moller [at] science.lu.se

Om händelsen

Tid: 
2019-12-02 09:00 till 13:00
Plats: 
LUX Aula, Helgonavägen 3, Lund
Kontakt: 
ragnhild.moller [at] science.lu.se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen